Aquacentrum nebude? Koalici opět nabízíme pomocnou ruku

Možná jste již zaznamenali video místostarosty Daniela Čmelíka, kde zmiňuje zastavení prací na aquaparku a zbudování pouze venkovního koupaliště. Důvodem jsou údajně nepředvídatelné okolnosti vedoucí k dalšímu prodražení projektu.

Již v dubnu 2020, hned na počátku pandemie, jsme jakožto zastupitelé Pro Kyjov vyzvali všechny zastupitele, ať spolu zasedneme k jednacímu stolu a v těžké době odvrátíme ekonomickou katastrofu podobě megalomanského projektu aquacentra, valící se na Kyjov. Ještě před uzavřením smlouvy o gigaúvěru a převzetí závazku vůči dodavateli stavby s hrozícím penále jsme apelovali na zúžení projektu na plnohodnotnou rekonstrukci pouze venkovního areálu. Koalici jsme také velkoryse nabídli, že změnu postoje budeme prezentovat občanům jednotně za celé zastupitelstvo bez jakéhokoliv politizování (foto výzvy naleznete v prvním komentáři). Koalice v čele se starostou Luklem na náš návrh neodpověděla, projekt i úvěr si později v zastupitelstvu sami schválili.

O dva roky později se naše slova naplnila. Opět se mluví o zeštíhlení projektu a úsporách. Bohužel už za stavu, kdy splácíme úvěr a kdy se ke zbudování aquacentra se město zavázalo smlouvou.

Přes to všechno budeme konstruktivní a koalici nyní opět nabízíme pomoc s vytržením onoho obřího trnu z paty Kyjova. Proto na zítřejším zastupitelstvu:

  1. Navrhneme, abychom dále všichni jednali o rekonstrukci pouze venkovní části a dostavbě potřebného zázemí pro ni.
  2. Vyzveme vedení města, aby se společností Metrostav vyjednalo podmínky zúžení stavby jen na venkovní areál a zázemí.
  3. Navrhneme, aby namísto pro občany neveřejného “pracovního zastupitelstva”, které svolal místostarosta Čmelík na pondělí 4. 4. 2022 proběhlo plnohodnotné mimořádné zastupitelstvo, s přítomností veřejnosti, s podklady řádně zveřejněnými předem a s možností účasti expertů na problematiku. Kyjovští občané si zaslouží, aby se o největší investici za posledních třicet let jednalo transparentně a otevřeně.
  4. Navrhneme, aby ušetřená částka z úvěru ve výši odhadem 100-150 mil. Kč byla využita na rozvoj bydlení v Kyjově.

Závěrem děkujeme místostarostovi Danielovi Čmelíkovi, že našel odvahu nám i občanům Kyjova nalít čistého vína a potvrdit to, na co jsme opakovaně upozorňovali. Chceme spolupracovat s každým, kdo hledá cestu k tomu, jak ušetřit až odhadem 150 milionů a tak zajistit prostředky ve prospěch občanů a rozvoje Kyjova. A snad se najde i strůjce megalomanského a předraženého úvěru, tedy pan starosta Lukl, a také přiloží ruku k odvrácení ekonomické a demografické katastrofy, která se valí na Kyjov.

Scroll to top