Chemikálie na ulici Komenského po dvou letech zlikvidovány. Konečně!

V dubnu 2019 došlo k zásahu Národní protidrogové centrály ve varně pervitinu na ulici Komenského. V prostorech domu bohužel zůstaly stovky kilogramů nebezpečných chemikálií. Situaci rozhodně nebylo radno podceňovat. Kdyby došlo např. k požáru nebo zatopení objektu, újma pro obyvatele Kyjova by byla nepředstavitelná (v zákulisí byla situace otevřeně srovnávána s „Boršovbylem“). Věc měl v režii...

Zasedání zastupitelstva: 8. 6. 2020

Automaty Provozovatel místní herny požádal o změnu vyhlášky, která by mu umožnila provozovat automaty jiné společnosti (současný provozovatel ukončil svou činnost) do ledna 2021, což je datum definitivního konce herních automatů na území Kyjova. Návrh změny vyhlášky byl hlasováním zamítnut. Finance Dotázali jsme se na odhad poklesu příjmů do obecního rozpočtu v souvislosti s...

Komise výstavby a urbanismu: 24. 6. 2019

V pondělí 24. 6. 2019 se konalo jednání Komise výstavby a urbanismu. Z jednání vzešla mimo jiné následující doporučení pro Radu města Kyjova: Komise doporučila radě osadit lavičky na autobusových zastávkách. A to v rámci celého města, tam kde absentují. Dále komise doporučila radě obnovu cyklopiktogramů. Nebylo prohlasováno doporučení Petra Valihracha – zabývat se úpravou křižovatky před...

Scroll to top