Boj se suchem, hospodaření s vodou

Cíl

Boj se suchem, zmírňování dopad změny klimatu ve městě i otevřené krajině, hospodaření s vodou.

Anotace

Vlna veder a opakujícího se sucha je dle shody naprosté většiny vědců důsledkem změny klimatu, která je důsledkem průmyslové revoluce a globalizace. Na lokálním měřítku politiky sice nelze přímo ovlivňovat snižování emisí oxidu uhličitého, vznikajícího spalováním fosilních paliv, ale lze přinejmenším adaptovat krajinu a město na to, aby byly zmírněny dopady úbytku vody v krajině a aby se ve městě dalo přežívat v letních vedrech.

Krajinu drasticky a násilně proměnili zemědělci a komunističtí plánovači v dekádách po druhé světové válce scelením malých políček, zlikvidováním drobných sedláků, mechanizací a chemizací, vysoušením mokřadů, regulaci říčních toků, zrušením cestní sítě v krajině. Orná půda díky industriálním metodám produkce podléhá katastrofální erozi a ubývá z ní organické hmoty, která umí zadržet vodu. Nejen rybníky, ale především mokřady a přirozené říční koryta zpomalují odtok vody z krajiny; stejně jako krajina členěná do mezí, menších polí, luk, stromořadí.

Půda je dále zabírána na průmyslovou zástavbu v podobě obřích skladišť, supermarketů na okraji města, což dále snižuje schopnost krajiny zadržet vodu. Města jsou v době vlny veder vyprahlá a ulice, ve kterých nejsou stromořadí, jsou v letním období peklem téměř k nepřežití, stejně jako budovy s plochými střechami, které kumulují teplo.

Jak?

Pro zmírňování dopadu klimatických změn:

ADAPTACE NA  SUCHO a ZMĚNOU KLIMATU

  • vytvoření strategie boje se suchem
  • výsadba nových/doplnění a obnova stávajících stromořadí ve městě (např. ulice Vrchlického, Jiráskova, Jungmanova, Riegrova, Svatoborská …)
  • revitalizace toku Kyjovky ve městě i kolem něj – zadržování vody v krajině (zpomalení odtoku vody: vytvoření meandrů, obnova mokřadů, obnova sezonních tůní a menších vodních nádrží v bezprostřední blízkosti toku,)
  • vytvoření zelených pásů na hranicích města – omezení větrné eroze, zlepšení mikroklimatu ve městě (omezení prašnosti, zchlazení mikroklimatu)
  • mnohem aktivnější výkup zemědělské půdy  něž doposud  za účelem výše uvedených opatření
  • zadržování dešťové vody ve městě (podzemní rezervoáry u městských budov, zasakovací prvky při budování/revitalizaci infrastruktury)
  • omezení zbytečného zastavovaní půdy pro sklady, supermarkety, at (změna územního plánu)
  • převádění orné půdy na přírodě blízké plochy  – zmírnění větrné a vodní eroze, posílení retenční schopnosti krajiny

Odkazy

www.intersucho.cz,

rozhovor s pedoglogem Bořivojem Šarapatkou  – http://ceskapozice.lidovky.cz/na-sucho-si-musime-zvyknout-jde-o-miliardy-fjz-/tema.aspx?c=A150904_153324_pozice-tema_kasa

rozhovor s klimatologem Alešem Fardou – http://ceskapozice.lidovky.cz/klimatolog-farda-navrat-k-puvodnimu-klimatu-je-z-rise-fantazie-p7k-/tema.aspx?c=A180816_144036_pozice-tema_lube

rozhovor o glyfosátech (Roundup atd) s chemikem Pavlem Drašarem – http://ceskapozice.lidovky.cz/drasar-glyfosat-by-se-mel-idealne-pouzivat-v-protiatomovem-obleku-10i-/tema.aspx?c=A180117_094826_pozice-tema_houd

rozhovor s hydrologem Davidem Pithartem – https://www.novinky.cz/domaci/481722-hydrolog-vratme-potokum-volnost-a-vrati-se-i-deste.html

celosvětová petice vědců – http://ceskapozice.lidovky.cz/celosvetova-petice-vedcu-zahravame-si-s-nasi-budoucnosti-pzv-/tema.aspx?c=A171129_164914_pozice-tema_lube

rozhovor o vymírání druhů s bilogogem Davidem Štorchem – https://video.aktualne.cz/dvtv/storch-planeta-je-v-krizi-je-ohrozena-podstata-civilizace-vy/r~8a08272a78fb11e7bc2d0025900fea04/?redirected=1536395285 

Garanti

Barbora Lungová
Karel Šimeček

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top