Postavíme přes 100 městských bytů do 10 let

Město bude samo financovat menší projekty rozvoje bydlení (výkup a opravy jednotlivých bytů a domů). U větších projektů vyjedná s investory spoluúčast na výsledku (vyjednání podoby projektu výhodné pro město, předání části bytů do majetku města). Zajistíme obnovu městského bytového fondu....

75 nových míst pro seniory v domech s pečovatelskou službou do 10 let

Ve spolupráci s krajem najdeme prostor a peníze pro výstavbu nového domu s pečovatelskou službou. Do 10 let vytvoříme minimálně 75 nových míst pro seniory. V bezprostřední dochozí vzdálenosti od náměstí postavíme sdílené bydlení pro seniory. S okolními obcemi z kyjovského ORP, pro které je Kyjov spádovou obcí, vyjednáme navýšení finančního příspěvku na zaplacení...

Karta Kyjovjáka plná výhody pro kyjovské občany

Na kartu bude mít nárok každý občan Kyjova, s možností prodloužení každý rok. Držitel karty bude mít nárok na slevu na MHD, pro děti do 15 let a seniory bude MHD zdarma. Držitel karty bude mít slevu na obědy ve školních jídelnách, na kulturní akce pořádané městem, na knihovnu, ZUŠ, kroužky ZŠ a DDM...

Nová lesní školka, školní psycholog a pomoc ředitelům škol s dotacemi

Zajistíme financování členů školních poradenských pracovišť pro každou základní školu v Kyjově (např. školní speciální pedagog, školní psycholog, školní asistent či sociální pedagog). Zřídíme místo koordinátora mediální gramotnosti pro kyjovské školy a jejich učitele. Budeme podporovat alternativní možnosti vzdělávání pro naše děti a vnoučata (podpora soukromých škol, poskytnutí prostor za zvýhodněné nájemné). Zřídíme městskou...

Zdvojnásobíme rozpočet pro sportovní kluby, kulturní spolky a aktivní jednotlivce

Na podporu spolkového života vyčleníme alespoň 16 mil. korun ročně (dvojnásobek oproti stávajícímu stavu) – za malé peníze tím Kyjov získá bohatý společenský, sportovní a kulturní život, každá tímto způsobem vynaložená koruna se občanům i městu vyplatí a vrátí několikanásobně. Vytvoříme koncepční materiál kulturního rozvoje města na několik let dopředu (užší spolupráce organizátorů s...

Kyjovská náplavka, boj se suchem, pestřejší krajina v okolí Kyjova

Vyjednáme vybudování kyjovské náplavky – zelené relaxační zóny s vodními prvky a pobytovými plochami podél Kyjovky (od parku po ulici Jungmanova) a revitalizaci Kyjovky ve volné krajině.  Prosadíme realizaci Strategického plánu boje se suchem a přívalovými srážkami a Generelu pro boj se suchem. Zajistíme dostupnost volné přírody ve všech směrech z Kyjova, vyjednáme obnovu...

Scroll to top