Zasedání zastupitelstva: 6. 6. 2022

Kontrola užívání městských aut starostou a místostarostou Na podnět se Kontrolní výbor zabýval využíváním městských aut ze strany starosty Lukla a místostarosty Čmelíka. Zastupitelstvu byla předložena následující zjištění. Místostarosta využíval služební vozidlo k soukromým účelům, i když pro soukromé jízdy využíváno být nesmělo. Soukromé jízdy nebyly v knize jízd evidovány. Evidence pohonných hmot soukromých...

Zasedání zastupitelstva: 4. 4. 2022

Informace ke stavu realizace aquaparku Proběhla prezentace Ing. Tesaře k finanční kondici města. Shrnul svůj dubnový článek v Kyjovských novinách. Místostarosta Daniel Čmelík odprezentoval aktualizované informace o aquacentru. Místostarostu Čmelíka jsme vyzvali, aby kyjovské občany podrobně informoval o tom, co reálně dostanou za těch téměř 300 mil. Kč. Je matoucí, že jsou stále prezentovány...

Zasedání zastupitelstva: 6. 12. 2021

Jednání zastupitelstva proběhlo s ohledem na epidemickou situaci on-line formou. Majetkoprávní úkony Zastupitelstvo schválilo navýšení příspěvku pro IDS JMK dle rozhodnutí zastupitelstva JMK z 50 Kč na obyvatele na 100 Kč na obyvatele. Důvodem je zvýšení nákladů na dopravní obslužnost. I po navýšení příspěvek obcí pokrývá pouze třetinu celkových nákladů na financování systému. Rozpočtová...

Zasedání zastupitelstva: 6. 9. 2021

ŽÁDOSTI O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvu byla doručena petice obyvatel ulice Brandlova proti stavbě rodinných domů v proluce v horní časti ulice a žádost obyvatel ulice Boršovská o omezení výstavby pouze na rodinné domy v blízkosti přejezdu. Změnami územního plánu se bude zabývat zastupitelstvo na prosincovém zasedání. SCHVÁLENÍ ÚVĚRU NA VÝSTAVBU AQUACENTRA, INVESTICE V...

Zasedání zastupitelstva: 7. 6. 2021

Schválení výběrového řízení na projekt aquacentra Hlavním bodem programu bylo schválení dodavatele stavby na projekt aquacentra. Veřejnou zakázku vyhrála společnost Metrostav za cenu 285 mil. Kč. Jedná se o poslední zásadní hlasování zastupitelstva před zahájením výstavby aquacentra, proto Lukáš Fridrich shrnul postoj Pro Kyjov: PRO aquacentrum: ➕  Kyjov si úvěr může dovolit, za současných...

Zasedání zastupitelstva: 12. 4. 2021

Programové dotace z rozpočtu města Kyjova Hlavním bodem programu bylo rozdělení dotací z rozpočtu města pro žadatele z oblastí sportu, kultury, zájmových činností a sociálních služeb. Vlivem předpokládaného snížení příjmů obecního rozpočtu v roce 2021 došlo ke snížení částky k rozdělení, tentokrát šlo o 8 684 300 Kč – z toho na podporu sportu 2 100 000 Kč, na podporu kultury...

Zasedání zastupitelstva: 29. 3. 2021

Tentokrát jednání vzhledem k epidemiologické situaci proběhlo online formou. Vyrovnání s církví, rezidence Javorová Dotázali jsme se na stav majetkového vyrovnání s církví v lokalitě plánované výstavby rezidence Javorová. Záležitost se řeší již déle než dva roky, toto téma otevíráme opakovaně. Dle informací od vedoucí odboru majetku stále probíhají jednání, věc by ale měla...

Zasedání zastupitelstva: 7. 12. 2020

Teplo Kyjov Jak už jsme informovali v příspěvku na Facebooku, tento bod byl z jednání stažen. Navrhli jsme, aby bylo toto téma projednáno na pracovním zastupitelstvu. Bod byl doplněn do programu plánovaného pracovního zastupitelstva týkající se aquacentra a vyrovnání s církví, termín je 25. 1. 2021. Dotace na vydání publikce o historii kyjovského bigbítu...

Zasedání zastupitelstva: 7. 9. 2020

Výstavba aquacentra Informace o průběhu tohoto projektu podával tentokrát advokát kanceláře MT Legal, která má na starosti výběrového řízení na dodavatele stavby. V rámci předběžných nabídek se přihlásilo 13 dodavatelů, z nichž 3 byli vyřazeni, protože nesplňovali kvalifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci. Všichni 3 podali námitky a aktuálně probíhá vyjadřování k jejich námitkám. V...

Mimořádné zasedání zastupitelstva: 29. 6. 2020

Automaty Hlavním bodem jednání byl návrh nové vyhlášky k regulaci automatů na území města Kyjova. Provozovatel místní herny požádal o změnu vyhlášky, která by mu do konce ledna 2021 (konec licence) umožnila provozovat automaty jiné společnosti, neboť společnost provozující stávající automaty je v insolvenci. Tento návrh zastupitelstvo projednalo již na předchozím zasedání a byl zamítnut. Důvodem...

Scroll to top