Chemikálie na ulici Komenského po dvou letech zlikvidovány. Konečně!

V dubnu 2019 došlo k zásahu Národní protidrogové centrály ve varně pervitinu na ulici Komenského. V prostorech domu bohužel zůstaly stovky kilogramů nebezpečných chemikálií. Situaci rozhodně nebylo radno podceňovat. Kdyby došlo např. k požáru nebo zatopení objektu, újma pro obyvatele Kyjova by byla nepředstavitelná (v zákulisí byla situace otevřeně srovnávána s „Boršovbylem“).

Věc měl v režii místostarosta Kuchař. Za více než rok a půl nedošlo prakticky k žádnému posunu. Marně jsme pravidelně naléhali, aby město urychleně jednalo. V této fázi se však přístup místostarosty a celého vedení jevil jako laxní. Hlavní snahou bylo přenést odpovědnost za likvidaci chemikálií na jiný státní orgán, ať již Inspekci životního prostředí, Hasičský záchranný sbor JMK či Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje. Vše bez úspěchu. Žádosti starosty o vyhlášení krizového stavu – stavu nebezpečí u hejtmana také ztroskotaly. Následné reakce ministra vnitra a ministra životního prostředí jen potvrdily, že veškerá odpovědnost za likvidaci je v gesci správních orgánů příslušného městského úřadu. Odbor životního prostředí alespoň rozhodl o výměně obalů chemikálií, to se ale realizovalo až po dvou letech a problém to nevyřešilo.

Vše se změnilo až začátkem tohoto roku, kdy věc převzal Filip Zdražil z titulu pověřeného tajemníka městského úřadu. Jeho aktivita je hodna ocenění, obnášela bezpočet jednání s vlastníkem nemovitosti, jeho právníky, experty na správní právo, hasiči, firmou zajišťující likvidaci, atd. Navíc byl ochoten naslouchat i našim připomínkám a doporučením. Když se chce, všechno jde. Za necelého půlroku byly chemikálie zlikvidovány.

Ano, po právní stránce šlo o věc složitou s nemalými riziky pro město, včetně vynaložení nákladů na likvidaci chemikálií. Současně bylo město tím jediným, kdo mohl situaci reálně vyřešit. Naopak pokusy o přenesení odpovědnosti na jiné subjekty podle našeho očekávání selhaly a konečné odstranění látek ohrožujících naše zdraví tyto pokusy ve výsledku jen oddálily.

Uf, všichni jsme si oddechli. Odborná zpráva popisující druhy, množství a stav chemikálií byla opravdu strašidelným čtením. Jsme rádi, že se nakonec vše vyřešilo a v Kyjově se opět můžeme cítit bezpečně. Muselo to ale trvat dva roky? Zjevně ne. Až někdy zase nastane podobně vážná situace, budeme doufat, že se jí od počátku ujme někdo kompetentní.

zastupitelé za Pro Kyjov, z. s.

Scroll to top