Co zrovna řešíme #1

Od našeho prvního zasedání zastupitelstva uběhly 3 týdny a témat k řešení přibývá a přibývá. Sžíváme se s naší rolí, ladíme interní procesy a pracujeme na návrzích k projednávání. Včera na schůzce jsme se zabývali mimo jiné těmito záležitostmi.

Jednací řády

Začínáme z gruntu – jednacími řády zastupitelstva a komisí. Připravili jsme návrhy jejich úprav, tak aby byly přehlednější, jednoznačnější a snáze pochopitelné. Cílem je také zdůraznit zapojení veřejnosti do jednání zastupitelstva a posílit transparentnost jednání komisí.

Výbor pro rozvoj bydlení v Kyjově

Kromě návrhu na zřízení Komise pro Bohuslavice a městské části podáváme návrh na zřízení Výboru pro rozvoj bydlení v Kyjově, jehož náplní by mělo být soustavné řešení této problematiky. Do voleb jsme šli s tím, že chceme zastavit úbytek obyvatel v Kyjově a myslíme si, že efektivní řešení tohoto nelehkého úkolu vyžaduje maximální pozornost. Více se o našem záměru dočtete v článku v příštím vydání Kyjovských novin, který zde po jeho zveřejnění nasdílíme.

Odměny za oddávání

Ačkoliv jsme na zastupitelstvu svými hlasy podpořili paušální odměnu 2000 Kč / měsíc pro všechny pověřené neuvolněné zastupitele, rozhodli jsme se přijít s návrhem na úpravu. Po dodatečném zjištění bližších informací o počtu obřadů nepovažujeme paušální částku za spravedlivý a ekonomický způsob odměňování. V minulých letech se totiž velmi lišily počty vykonaných obřadů mezi jednotlivými pověřenými zastupiteli. Navíc při vyplácení paušální odměny by náklady na oddávajícího při stejném počtu obřadů jako v předešlých letech vycházely na jeden obřad přibližně 2 600 Kč, což nepovažujeme za adekvátní částku. Náš návrh počítá s kombinací fixní a variabilní složky navázané na počet obřadů, která bude motivační a odpovídat náročnosti a prestiži výkonu této činnosti, kterou tímto návrhem nechceme nijak snižovat. Kromě spravedlivého ocenění jednotlivých oddávajících dle jejich výkonu to městu dle našich výpočtů ušetří cca 250 000 Kč za 4 roky.


Další zasedání zastupitelstva se koná 10. 12., kde se o našich návrzích bude hlasovat. Přijďte také 😉

Scroll to top