Důstojné prostory pro pořádání kulturních akcí

Cíl

Úprava interiéru a rozšíření budovy MKS.

Anotace

Pro pořádání co nejširšího rozsahu kulturních pořadů je potřeba mít kvalitní místa, kde se mohou tyto akce konat. V současné době máme velké sály (divadelní a estrádní), které však svým vybavením neodpovídají standardům a působí zastarale. Dále jsou v Kyjově soukromé podniky (především Pražírna, Klub Nětčice, ale i další) vhodné pro pořádání malých alternativních koncertů, přednášek atd. To, co v našem městě chybí především, je sál střední velikosti s variabilním vybavením, v němž by mohly probíhat kvalitní kulturní akce se středně velkou návštěvností: koncerty, divadla, přednášky, videoprojekce a podobně.

Jak?

Oprava hlavních sálů i zázemí Městského kulturního střediska, přístavba sálu střední velikosti k současné budově MKS, hledání dalších možností využití této budovy.

Odkazy

http://www.muo.cz/divadlo-hudby/

Garant

Roman Kouřil

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top