Jak zajistit, aby to s námi mohla žít i naše vnoučata


Plné znění článku v Kyjovských novinách:

Jak zajistit, aby tu s námi mohla žít našev noučata a všechny generaca měly možnost si navzájem pomáhat

Koncem dubna jsme zorganizovali přednášku doktora Mazoucha, vedoucího katedry statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, k vývoji obyvatel v Kyjově za posledních 10 let s výhledem dalšího vývoje na příštích 20 let.

Oceňujeme, že se akce zúčastnili i zástupci Sedmadvacítky. Je třeba, abychom vycházeli z reálných dat. Věříme, že závěry odborníka přispějí ke kultivovanější diskusi.

Zde uvádíme základní poznatky:

  • Obyvatel Kyjova setrvale ubývá, bohužel nejvíce lidí v mladším produktivním věku (20 – 39 let).
  • Úspěšně bojovat s úbytkem obyvatel dokáží i obce srovnatelné s Kyjovem (Boskovice, Kuřim, Bučovice).
  • Výhodou Kyjova je příznivá dostupnost do velkých měst, cca 1500 obyvatel pravidelně vyjíždí za prací do Brna, Hodonína a dalších obcí.
  • Obyvatelé Kyjova patří k nejstarším v regionu, v příštích 20 letech počet seniorů (65+) vzroste o dalších 19% a budou tvořit téměř 36 % obyvatel Kyjova.
  • V roce 2011 jsme měli 12 400 obyvatel; nyní máme 11 000 obyvatel; pokud se nic nezmění, klesne počet obyvatel pod 10 000 v roce 2035.

Co z toho plyne?

Pro udržení lidí v produktivním věku v Kyjově je nejdůležitější nabídka bydlení. Pracovní příležitosti mohou pomoci, ale situaci samy o sobě neřeší.

Díky jasným a podloženým informacím musí radnice umět plánovat vývoj města na desítky let dopředu a hospodařit s rozpočtem tak, aby se všem skupinám obyvatelstva dostalo plnohotných příležitostí a v Kyjově se dobře žilo nám všem.

Ať už bude sedět na radnici po letošních volbách kdokoliv, musí se zaměřit na přípravu podmínek pro důstojný život vzrůstajícího počtu seniorů.

Během 20 let musíme vytvořit podmínky pro důstojný život seniorů

Už teď je jisté, že současná početná generace ve věku 45+, během následujících 20 let postupně dosáhne důchodového věku. V roce 2041 se stane nejpočetnější skupinou obyvatel Kyjova. Tito lidé v Kyjově žijí již nyní. Poměr vůči mladším sice můžeme zvrátit výstavbou pro rodiny s dětmi, ale v absolutních číslech zůstane počet seniorů stejný. S velkou přesností tak již nyní odhadneme, o kolik lidí
se bude muset město v nedaleké budoucnosti postarat. Záměrně píšeme o městu, protože služby pro seniory zatím nejsou podnikatelsky zajímavé a na soukromé subjekty se proto není možné spoléhat.

Zároveň platí, že nejlepší pečující (a z hlediska veřejných rozpočtů i nejlevnější) jsou vlastní děti a vnoučata. Je proto zásadní, aby budoucí senioři měli své děti v blízkosti. Jestliže to není možné, musí se o seniory postarat společnost a to s městem a nejbližší komunitou v čele. Už dnes proto musíme na tyto lidi myslet a začít pracovat na koncepčním a dlouhodobém řešení.

Za Pro Kyjov budeme prosazovat:

  • Postupné navýšení kapacit domů s pečovatelskou službou a hledání prostor pro rozšíření těchto služeb.
  • Vybudování sdíleného bydlení pro seniory v bezprostřední dochozí vzdálenosti od náměstí, aby měli zajištěnou dostupnost služeb.
  • Hledání peněz navíc pro služby zajišťující péči o seniory.
  • Prohloubení spolupráce s okolními obcemi z kyjovského ORP, pro které je Kyjov spádovou obcí, za účelem navýšení finančního příspěvku na zaplacení těchto služeb.
  • Nejlepší pečující jsou vlastní děti. Proto chceme, aby budoucí senioři měli své děti v blízkosti. A co víc, aby se jim i jejich vnoučatům v Kyjově dobře žilo.

Je nezbytné, aby z Kyjova neodcházeli mladí lidé, zůstali nablízku svým rodičům a prarodičům a mohli si díky tomu navzájem pomáhat. V Pro Kyjov chceme hledat veškeré příležitosti pro zajištění spokojeného a naplněného života v Kyjově všech generací.

Petr Valihrach, Lukáš Fridrich a Vojtěch Kölbel za Pro Kyjov

Scroll to top