Kdo se bude zabývat rozvojem bydlení v Kyjově? Vedení města odmítlo zřízení výboru

V předchozím čísle Kyjovských novin jsme čtenáře informovali o návrhu na zřízení Výboru pro rozvoj bydlení v Kyjově, který spolek Pro Kyjov předložil zastupitelstvu jako bod k projednání. Na prosincovém zasedání hlasovalo sedmnáct zastupitelů koaličních stran v čele s panem starostou proti návrhu. Výbor tedy zřízen nebude.

Tento výsledek plně respektujeme. Současně svůj názor neměníme – nedostatek kvalitního bydlení stále považujeme za zásadní neduh našeho města, který je také hlavním důvodem úbytku obyvatel o více než jednu desetinu za posledních dvacet let.[1]

Klesající trend může zvrátit pouze vedení Kyjova. V případě bytové výstavby má město možnost samo zpracovat projekt a zadat jeho realizaci stavební firmě. Jestliže chybí finanční prostředky, je vhodné navázat spolupráci se soukromým investorem až při samotné realizaci projektu. Tím si město zachová větší kontrolu nad kvalitou projektu a také může získat část bytů do svého bytového fondu. Pokud jde o rodinné domy, finančně schůdnou cestou je příprava a zasíťování stavebních pozemků z městského rozpočtu a jejich následný prodej přímo zájemcům o bydlení. Takto k problematice bydlení přistupují okolní obce s řádově nižším rozpočtem, než má Kyjov. Město má samozřejmě možnost prodat pozemky k výstavbě developerům. Zde je ovšem třeba počítat s koncovou cenou navýšenou o provizi investora, jehož zájmem je primárně zisk. Tím se sníží dostupnost bydlení pro obyvatele s průměrným či podprůměrným příjmem. Zároveň je nezbytné důsledně prověřit důvěryhodnost investora, kvalitu jeho projektu a jeho schopnost dostát svým závazkům.

Jsme si vědomi toho, že jednání s vlastníky pozemků při výkupu a následná příprava pozemků je složitá a náročná práce. Tento proces vyžaduje dlouhodobý a koncepční přístup specializovaného orgánu s jasně vymezenými kompetencemi a odpovědností. Vhodným řešením mohlo být zřízení zvláštního výboru zastupitelstva. Je s podivem, že zastupitelé, kteří dříve podpořili zřízení Výboru pro rekonstrukci koupaliště a výstavbu krytého bazénu, nyní hlasovali proti zřízení Výboru pro rozvoj bydlení v Kyjově. Pan starosta své proti zdůvodnil tím, že již zadal problematiku bydlení Komisi výstavby a urbanismu. Ta se ovšem s ohledem na své široké pole působnosti nemůže soustředit pouze na rozvoj bydlení. Zvolené řešení tedy nepovažujeme za dostatečné.

Na otázku položenou v titulu článku jsme doposud od vedení města nedostali uspokojivou odpověď. Pro zastupitele za Pro Kyjov zůstává vylidňování Kyjova a nedostatek kvalitního bydlení prioritním tématem. Budeme hledat další způsoby, jak Kyjov v této oblasti konečně posunout dál. Jsme také připraveni podpořit smysluplné návrhy ostatních kolegů v zastupitelstvu nebo komisích a spolupracovat s nimi na tom, aby Kyjov opět začal růst.

Lukáš Fridrich

[1] V absolutních číslech v Kyjově v letech 1997-2016 ubylo 1395 obyvatel, zatímco v obcích v jeho bezprostředním okolí obyvatel v důsledku migrace výrazně přibývá. K tématu jsme se vyjadřovali v červnovém čísle Kyjovských novin, podrobnosti naleznete rovněž v prezentaci Dr. Mazoucha „Úbytek obyvatel v Kyjově, co s tím?“ z 26. 4. 2018, dostupné z https://www.prokyjov.cz/ubytek-obyvatel-v-kyjove-co-s-tim/ nebo na profilu Pro Kyjov na Facebooku.

 

 

Scroll to top