Kdo se má v příštích letech zabývat výstavbou rodinných a bytových domů v Kyjově?

Téma nedostatku kvalitního a dostupného bydlení v Kyjově rezonovalo před říjnovými volbami do zastupitelstva v programech všech kandidujících stran. Je důležité, aby toto téma nezapadlo v povolebních vyjednáváních o sestavování orgánů města. Naopak, právě teď je pro nás zastupitele ta pravá chvíle ke zřízení orgánu, který se bydlením bude soustavně zabývat.

Obdobně jako v případě koupaliště a krytého bazénu je důležité zřídit specializovaný výbor zastupitelstva pro problematiku bydlení. Jde o průřezové a zásadní téma, za jehož řešení by měli převzít odpovědnost všichni zastupitelé, ať již jsou ze stran zastoupených v radě města, či nikoliv. Výbor je odpovědný celému zastupitelstvu, předkládá mu stanoviska a návrhy k projednání a rovněž odpovídá za plnění úkolů, které mu zastupitelstvo uloží. Z pozice zastupitelů Pro Kyjov jsme proto podali návrh na zřízení Výboru pro rozvoj bydlení v Kyjově. V něm by měli usednout zástupci všech stran v zastupitelstvu, předsedové Bytové komise a Komise výstavby a urbanismu, městský architekt a případně další odborníci. Mezi základní úkoly a náplň činnosti výboru má patřit zhodnocení současného stavu rozvoje bydlení v Kyjově, hledání nových možností výstavby bytů a rodinných domů a posuzování efektivity a smysluplnosti městských investic do bydlení oproti investicím soukromých osob a developerů.

Podporu návrhu budeme vyjednávat se zástupci všech stran. Věříme, že kolegové zastupitelé náš návrh podpoří a zřízením výboru otevřou dveře komplexnímu a dlouhodobému řešení otázky bydlení v Kyjově.

Hlasování o zřízení výboru chceme zařadit jako programový bod na příští zasedání zastupitelstva, na které Vás tímto současně zveme. Bude se konat 10. prosince 2018 v 17:00 hodin v estrádním sále domu kultury. Pokud Vás téma bydlení zajímá, jistě dostanete příležitost se k němu vyjádřit.

Lukáš Fridrich

Scroll to top