Komise podnikání a zaměstnanost: 9. 5. 2019

V květnu se již podruhé sešla komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti, ve které jsou tři zástupci ProKyjov.

Na jednání byl pozván vedoucí odboru rozvoje města, Roman Pekárek, který členům komise objasnil současný stav a majetkoprávní vztahy na průmyslové zóně „Traktorka“. Cílem odboru je mít vydané stavební povolení do konce tohoto roku. Na několika klíčových pozemcích však doposud nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy s jejich majitely.

Z jednání vyplývá, že město nijak aktivně nevyhledávalo a nevyhledává potenciální investory do této lokality, s výjimkou registrace v databázi Czech Invest. Proto se komise usnesla na doporučení radě, aby delegovala konkrétní osobu, která bude systematicky, intenzivně a aktivně jednat s potenciálními investory.

Komise také doporučila, aby město v lokalitě zbudovalo infrastrukturu na vlastní náklady a tím celou výstavbu zrychlila a zatraktivněla. Současný model totiž počítá s výstavbou až po nalezení investora a jeho participace na výstavbě. Investice do komunikací se zpětně vybere (promítne) v ceně za prodej pozemků investorům. Důležité je mít lokalitu připravenu.

Důležitým tématem je také druh podnikatelské činnosti, která by do průmyslové zóny přinesla konkrétní pracovní pozice v konkrétních oborech a potřebném množství. Vznikne-li v areálu například sklad na ploše několika tisíc metrů čtverečních, zdaleka tím nebudou naplněna očekávání na kvalifikované pracovní pozice, které by dokázaly přivézt mladé rodiny zpět do Kyjova.

Dalším velkým tématem, kterým se komise opět zabývala, byla nová lokalita sklepní uličky s areálem pro pořádání kulturních akcí. Toto téma bylo jednou z našich anotací ještě před volbami: Podpora a rozvoj vinařství a turistiky s ním spojené.

Komise se shodla na lokalitě „Polámané“, jako potenciálně vhodné a doporučila také radě, zvážit vhodnost této lokality zejména z hlediska majetkoprávního. Dle katastru je zde většina pozemků ve vlastnictví města nebo státu. Doporučení se týká také zjištění zájmu ze strany samotných vinařů.

Jste vinař nebo máte vztah k vínu a uvítal byste možnost postavit sklep v lokalitě Polámané? Nebo si prostě myslíte, že máte k tématu co říct? Za vaše podněty budeme velmi vděční.

Scroll to top