Komise výstavby a urbanismu: 24. 6. 2019

V pondělí 24. 6. 2019 se konalo jednání Komise výstavby a urbanismu. Z jednání vzešla mimo jiné následující doporučení pro Radu města Kyjova:

Komise doporučila radě osadit lavičky na autobusových zastávkách. A to v rámci celého města, tam kde absentují.

Dále komise doporučila radě obnovu cyklopiktogramů.

Nebylo prohlasováno doporučení Petra Valihracha – zabývat se úpravou křižovatky před bývalou mlékárnou. Návrh úpravy této křižovatky se dle informací má přesunout až do období úpravy prostoru bývalé mlékárny a pivovaru.

Scroll to top