Krytý bazén je dlouhodobé přání občanů Kyjova

V horkých dnech se na koupališti i na sociálních sítích opět rozproudila debata o krytém bazénu. Objevily se i grafické návrhy. Spolek Pro Kyjov proto vydává následující stanovisko. Následující body musí být brány společně a nejdou oddělit. Jsme pro krytý bazén, k jehož přípravě a stavbě je však nutno přistupovat odpovědně.

  • Bazén ano. Podle opakovaných předvolebních slibů a debat měl být už dávno.

Stejně jako mělo být opravené koupaliště už před 10, 20 či 30 lety. Otázkou tedy spíše je, proč tu přes sliby všech předchozích období krytý bazén dávno nestojí?

  • Vizualizace a návrhy jsou na vysoké úrovni.

Prosadili jsme funkci městského architekta a klademe důraz na vypisování architektonických soutěží. Tato snaha přináší své ovoce. Soutěže ke krytému bazénu se zúčastnila čtyři architektonická studia.

  • Klíčové je zveřejnit rozsah investic a předpokládaný poměr ročních nákladů a příjmů.

V následujícím cca roce bude následovat proces pro vydání stavebního povolení. V tomto čase bude vznikat opravdová budoucí podoba areálu. Bazén musí být investice přiměřené velikosti a být postavený tak, aby byl co nejméně ekonomicky i ekologicky náročný. Náklady na stavbu a předpokládaná ztrátovost projektu nemůže zatížit městský rozpočet příliš. Projekt musí být s přiměřenými a realistickými náklady – žádný megaprojekt.

  • Důležité je také připravit projekt nejen po estetické, ale také po funkční stránce (kvalitní architekt).

Projekt by měl splňovat požadavky jak z hlediska architektury, tak i technologie, aby nenarušoval prostředí u koupaliště jak z hlediska vzhledu, estetiky i ekologie (hluk, provoz, doprava atd.)

  • Bazén je dlouho přáním občanů Kyjova. Investice do něj však nemůžou omezit ostatní investice na minimum.

Musíme řešit i jiné, důležitější problémy a výzvy – například úbytek obyvatel, stárnutí populace, rostoucí sucho. To vše si vyžádá další náklady spojené s infrastrukturou a službami.


Jsme pro bazén, který bude sloužit občanům a pro město bude představovat rozumnou investiční zátěž.

Scroll to top