Kyjov bez rušivé reklamy

Cíl

Definování zásad umisťování reklamy v centru města. Omezení reklamy ve veřejném prostoru (mobiliář, reklamní stojany, apod.). Doporučení pro umisťování reklamy a označování provozoven.

Anotace

Jak napsal dánský architekt Jan Gehl, nejdříve formujeme města a města pak formují nás. A týká se to i vizuální stránky prostředí, ve kterém se pohybujeme.

Přemíra nevkusné, nejednotné a předimenzované reklamy, zásahy reklamních nosičů do veřejného prostoru – to všechno odpoutává naši pozornost, ztěžuje pohyb, snižuje požitek z času tráveného ve městě a v neposlední řadě degraduje naše estetické cítění. Jde o vizuální smog.

Řešením je zpracování manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven. Už i města velikostí blízká Kyjovu (Znojmo, Mikulov, Uherské Hradiště…) se touto oblastí zabývají. Kyjov se k nim musí připojit. Výrazně tím centrum města zatraktivní pro jeho obyvatele i návštěvníky zvenčí.

Jak?

  • Provedení monitoringu a vyhodnocení stávající situace do šesti měsíců.
  • Zpracování Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven do roku od provedení monitoringu.

Odkazy

Vizuální smog & byznys: Přednáška Veroniky Rút Novákové v Kyjově

http://www.veronikova.com/project/vizualni-smog/

http://manual.brno-stred.cz

http://www.mesto-uh.cz/reklamy

https://www.stream.cz/gebrianvs/10007484-znojmo

Garanti

Lukáš Fridrich

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top