Kyjovská náplavka, boj se suchem, pestřejší krajina v okolí Kyjova

  • Vyjednáme vybudování kyjovské náplavky – zelené relaxační zóny s vodními prvky a pobytovými plochami podél Kyjovky (od parku po ulici Jungmanova) a revitalizaci Kyjovky ve volné krajině.
  •  Prosadíme realizaci Strategického plánu boje se suchem a přívalovými srážkami a Generelu pro boj se suchem.
  • Zajistíme dostupnost volné přírody ve všech směrech z Kyjova, vyjednáme obnovu polních cest a biopásů.
  • Obnovíme a doplníme stávající stromořadí ve městě (např. ulice Jiráskova, Jungmannova, Riegrova, aj.), součástí bude i následná péče o nově vysazené stromy.
  • Budeme prosazovat revitalizaci parku u Sv. Josefa a Seifertovo náměstí s důrazem na zvýšení jejich biologické, estetické, i zahradnické hodnoty.
  • Zajistíme další zvyšování biodiverzity na veřejných plochách ve městě a městské pozemky budeme pronajímat zemědělcům hospodařícím ekologicky šetrným způsobem.
  • Budeme prosazovat komunitní energetiku jako jeden z klíčových nástrojů energetické soběstačnosti a boje proti energetické chudobě nízkopříjmových obyvatel.

Scroll to top