Lidé

Petr Valihrach

projektant dopravních staveb, 40 let

Vystudoval jsem stavební fakultu na VUT v Brně a zabývám se projektováním dopravních staveb. Studoval jsem také na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde jsem navštěvoval především semináře spojené s uměním (architektura, výtvarné umění, dějiny hudby). Se společníkem jsme založili společnost Laboro ateliér, jejíž hlavní činností je navrhování městských veřejných prostor – rekonstrukce ulic a náměstí, výstavba nových obytných čtvrtí atd.

V komunální politice je mým hlavním tématem právě práce s veřejným prostorem. Dle mého názoru je to podoba ulic, náměstí a parků, která do značné míry určuje, jak se nám ve městě žije. Vedení radnice má na jeho utváření zásadní vliv a jsem rád, že se na tom můžu podílet.

Barbora Lungová

vysokoškolská pedagožka a proděkanka pro zahraniční vztahy FaVU VUT v Brně, malířka, 41 let

Ve své dosavadní činnosti v zastupitelstvu, Komisi pro životní prostředí, i v rámci svých dobrovolnických aktivit jsem se zaměřovala zejména na témata spojená s ochranou a udržitelnosti životního prostředí ve městě i ve volné krajině. Téma městského prostoru chápu jako velkou výzvu v době vědci prokázané změny klimatu, narůstajícího znečištění i automobilismu a snahami o rozvíjení tohoto prostoru více k přívětivosti a ekologické udržitelnosti - nejen pro lidi, ale i pro ostatní živáčky.

Nejsou mi lhostejná ani témata spojená s kulturním vyžitím, s čímž mám dlouholeté zkušenosti nejen jako kurátorka výstav, ale i jako organizátorka vzdělávacích a kulturních akcí. Koneckonců je to moje profese a to, co vyučuji na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jako dosavadní členka Komise pro zahraniční vztahy mi záleží i na budování kontaktů s lidmi z partnerských měst – letos jsem ve spolupráci s Odborem kultury a školství spoluorganizovala výstavu umělců z partnerského města Hollabrunu. Jsem také aktivní členkou Českého svazu ochránců přírody a z.s. Lúky a sady Kyjovska. V rámci těchto organizací se staráme o areál Boršovských luk a přírodovědně monitorujeme i další biologicky hodnotné lokality v katastru Kyjova.

Roman Kouřil

manažer, 38 let

Vystudoval jsem Klvaňovo gymnázium, a poté sociologii a filosofii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyzkoušel jsem mnohá zaměstnání: provozování restaurace, vedení mezinárodního festivalu, práce pro přední českou IT firmu Unicorn a další. Od roku 2012 pracuji ve společnosti Wiky. Mám na starosti řízení maloobchodní divize, což znamená odpovědnost za fungování 55 obchodů a více než 170 zaměstnanců po celé ČR.

Rád bych své znalosti a zkušenosti využil v komunální politice. Zaměřit bych se chtěl především na rozvoj města, bydlení a služeb, podporu živnostníků a podnikatelů v regionu. Důležité je pro mě také oživení v oblasti kultury a sportu a jejich propojení s běžným životem v Kyjově formou akcí na náměstí a dalších veřejných místech. Jako klíčové vnímám důraz na efektivitu městské správy, boj proti klientelismu a kontrola fungování městských firem.

Marek Čmelík

výrobní ředitel, 56 let

Vyučil jsem se elektrikářem a poté absolvoval střední školu. Již 25 let pracuji v manažerských pozicích (momentálně na pozici výrobního ředitele) a dost pracovního času jsem strávil v různých zemích Evropy. Jsem ženatý, s manželkou máme 5 dětí. Mými koníčky jsou vinaření a hudba. Miluji chůzi krajinou.

Do politiky jsem v podstatě vstoupil již v 80. letech podpisem Charty 77. Během listopadu '89 jsem spoluzakládal kyjovské Občanské fórum. Nerad mlčím o nespravedlnostech a lžích. Snažím se být nezaujatý a nezávislý. Nebojím se alternativních řešení a jsem otevřený novinkám. S tímto přístupem bych se rád v komunální politice věnoval kultuře, životnímu prostředí nebo školství.

Lukáš Fridrich

právník, 31 let

Pracuji na Úřadě pro mezinárodněprávní ochranu dětí na pozici vedoucího oddělení právní pomoci a mediátora. K této profesi mě přivedlo studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci zaměstnání je mým hlavním úkolem pomáhat dětem a rodičům z mezinárodních rodin při řešení jejich konfliktů. Často se také účastním konferencí a setkání odborníků u nás i v zahraničí, což mi přináší spoustu inspirace a podnětů jak rodinám i jednotlivcům zkvalitňovat život.

Záleží mi na tom, aby se Kyjov stal městem, které dokáže vytvářet příležitosti a přívětivé podmínky pro občany všech věkových kategorií. Myslím, že mnohá řešení již existují. Příklady nacházíme v zahraničí a v posledních několika letech i v našem blízkém okolí. Podpora dostupného bydlení a mladých rodin s dětmi jsou klíčem k bezpečnému prostředí a rozvoji města do budoucna. Citlivá dopravní řešení a vhodné úpravy veřejného prostoru zpříjemní náš život a přinášejí nové příležitosti k podnikání.

Věřím, že to může fungovat i v Kyjově, a proto vstupuji do komunální politiky. Svými zkušenostmi bych rád přispěl k otevírání a prosazování nových témat a jejich diskusi s vedením města i jeho občany.

Alena Truschingerová

manažerka a filmová teoretička, 26 let

Vystudovala jsem obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. Během studií jsem pracovala na manažerské pozici v korporátní společnosti provozující restaurace rychlého občerstvení. Momentálně jsem na mateřské dovolené, po které bych se ráda vrátila k vystudovanému oboru. Vedle toho se podílím na organizaci komerčních i dobročinných akcí a pracuji jako kreativní asistentka a copywriterka.

Mojí srdcovou záležitostí je kino Panorama, pro které jsem vypracovala návrh dramaturgické koncepce s cílem modernizace a zkvalitnění stávajících služeb. Byla bych velmi ráda, kdyby kino i letňák naplno využily svého potenciálu a staly se pokrokovým místem pro setkávání se.

Jsem pro Kyjov, který se nebojí změn a pokroku, dovede otevřeně řešit vlastní problémy a především aktivně a zavčas hledá vhodná řešení, která zpravidla nebývají ta nejsnadnější - ať už jde o problematiku rušení nočního klidu, výrobu a distribuci pervitinu na území Kyjova, či spokojenost občanů s městskými institucemi. Čísla na papíře mohou vypadat hezky, realitu v nich však obsáhnout nelze. Naopak nejsem pro Kyjov, který plošně omezuje provozní doby hospod a barů, pro Kyjov, kde si nemůžu s přáteli dát víno v městském parku.

Nemám ráda elitářství a zastávám názor, že respekt, pozitivní přístup a diskuze jsou nejsilnější zbraní.

Radek Seloucký

obchodně technický zástupce, 35 let

S městem Kyjov jsem úzce spjat. Absolvoval jsem zde osmileté gymnázium, v Kyjově žiji a s manželkou vychovávám dvě děti. Ve volném čase vinařím a na kole rád prozkoumávám krásy Chřibů a Ždánského lesa. Věnuji se obchodu u mezinárodní společnosti zabývající se interní logistikou firem. Můj obor se vyznačuje vysokými požadavky na efektivitu, rychlost a koncepčnost řešení. Jsem přesvědčen, že zkušenosti z mé praxe lze aplikovat i při správě města.

Naše město je limitováno především nedostupností prostoru pro bydlení a podnikání. Nízká nezaměstnanost nemusí automaticky znamenat kvalitní a dobře placenou práci. Mladí lidé zakládají rodiny jinde a Kyjov se tak postupně vysídluje. Potřebujeme nové investory k vytvoření kvalitních pracovních míst. Ve svých aktivitách se chci zaměřit na hledání řešení zejména v těchto oblastech. Druhým tématem, kterému se chci věnovat, je podpora turismu, jehož potenciál zůstává nevyužit. Kyjov je mým domovem, jeho fungování mi není lhostejné, a proto se chci aktivně podílet na jeho správě.

Vojtěch Kölbel

profesionální hasič, 33 let

Narodil jsem se v Kyjově a s manželkou zde vychováváme dvě dcery. Pracuji u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje na Pracovišti prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Vysadil jsem si v kyjovských viničních tratích necelý hektar vinohradu a tam také nejraději trávím svůj volný čas. Vinaření se stalo mým velkým koníčkem a přál bych si, aby se vinařství v Kyjově dále rozvíjelo a věnovalo se mu více mladých lidí.

Ve spolku Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic jsem spolupořádal spoustu nejen vinařských akcí – například maškarní karneval pro děti, krojové hody, košty vína, pivní slavnosti, což mi dalo spoustu zkušeností v oblasti spolkové činnosti.

Chci se aktivně zapojit do rozvoje města a přinést do komunální politiky pohled mladého člověka s novou energií. Kyjov jakožto jedno z center Slovácka musí být nejen středem kultury, sportu ale i pracovních příležitostí, tahounem tohoto regionu. Mým cílem je, aby města Kyjov a Bohuslavice byla dobrým místem pro život všech generací.

Nikol Patíková

scenáristka a dramaturgyně, 25 let

Studuji Rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vedla jsem literárně-dramatickou redakci studentského Radia R a v Kyjově jsem pořádala kurzy tvůrčího psaní. V současnosti se věnuji psaní rozhlasových i filmových scénářů a filmové dramaturgii. Dále pracuji na pozici PR - Vztahy s veřejností pro Skandinávský dům Brno.

Mým hlavním tématem, se kterým vstupuji do komunální politiky, je kvalitní kultura v celé její šíři a také rozšiřování povědomí o ní. Chci se zasadit o to, aby byl Kyjov městem nejen folkloru, ale nabízel i jiné možnosti kulturního a uměleckého vyžití, jako jsou autorská čtení, divadelní představení, workshopy a přednášky. Ráda bych lidem ukázala, že známé jméno na plakátech nemusí nutně zaručovat vysokou kvalitu díla.

Barbora Čmelíková

veterinární lékařka, 27 let

V Kyjově jsem se narodila, vyrostla a absolvovala základní školu i gymnázium. V loňském roce jsem úspěšně dokončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, obor veterinární lékařství. I během vysokoškolských let pro mne však Kyjov nadále zůstal domovem, kam jsem se ihned po studiích vrátila. Nyní zde pracuji jako veterinární lékařka v ordinaci pro malá zvířata.

Z podstaty profese a také z mého celoživotního zájmu o zvířata vyplývá můj zájem řešit témata související se spokojeným životem čtyřnohých obyvatel a jejich majitelů v našem městě. Dále chci podporovat různé možnosti sportovního a kulturního vyžití pro mladé a také pomáhat prosazovat svěží proaktivní nápady všeho druhu, aby měli rodáci více důvodů se po studiích do města vracet. Kyjov je pro mě město, které má jednoznačně na víc.

Vojtěch Výleta

psycholog, kavárník, 26 let

Vystudoval jsem psychologii na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a pracuji jako krizový intervent a psycholog ve škole a sociálních službách. Spolu s bratrem jsme v Kyjově založili kafebar Pražírna, kde mám na starosti hlavně kulturní dění. Podnikem jsme chtěli přispět k rozšíření a zkvalitnění místních služeb, celkové nabídky a atmosféry.

Po tak dlouhém čase vlády jednoho uskupení je v kyjovském zastupitelstvu zákonitě znát menší „drajv“. Svým vstupem do komunální politiky chci přinést novou sílu a pomoci udržet dobrý směr. Klíčové téma je pro mě hospodaření města v delším časovém měřítku. Zacházení s jeho majetkem by se nemělo provádět způsobem „po nás potopa“, ale „po nás potomek“.

Petr Vala

účetní poradce, OSVČ, 37 let

V Kyjově jsem se narodil a vystudoval gymnázium. Absolvoval jsem Vysokou školu ekonomickou a zůstal v Praze, kde jsem pracoval pro korporace PricewaterhouseCoopers a O2. Po letech jsem se rozhodl vrátit do rodného města a začal pracovat jako OSVČ v oblasti účetnictví a daní.

Do komunální politiky mě zavedl idealismus, snaha zlepšit životní podmínky svého okolí a lidé aktivní v iniciativě Pro Kyjov. Málokde jsem se setkal s takovým nadšením, upřímným zápalem pro věc a energií.

Chci se zaměřit na efektivní nakládání s veřejnými financemi a systémovou podporu bydlení v Kyjově. Osobně jsem se potýkal s naprostým nedostatkem nemovitostí v nabídce, což je u města s 11 tisíci obyvateli překvapující. Spolu s nedostatkem pracovních příležitostí to považuju za jeden z hlavních důvodů, proč Kyjovu postupně ubývá obyvatel. Město by mělo vytvářet dlouhodobé iniciativy, které podpoří výstavbu bytů a domů. Chci, aby se stalo atraktivní lokalitou pro obyvatele i návštěvníky, zaměstnance i podnikatele a smysluplně se rozvíjelo.

Olga Petrová

zubní lékařka, 33 let

Zdeněk Zálešák

zálesák a milovník vody, 37 let

Již 10 let pracuji v lesích v blízkosti Starých Hutí. Předtím než jsem zakotvil v lesním hospodářství, vyzkoušel jsem si práci v oblasti sociální práce a vychovatelství a také studium Sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě, které jsem se však rozhodl nedokončit. Z prostředí Filozofické fakulty jsem si odnesl myšlenky humanismu a kritické myšlení, které je založené na rovnocenné diskuzi, ověřování faktů a toleranci.

Do komunální politiky vstupuji, protože chci podpořit úsilí a dovednosti přátel ze spolku Pro Kyjov. Přijde mi důležité, aby náš hlas byl slyšet. Mým cílem je nastolit ve veřejné diskuzi témata jako bydlení především (housing first), boj proti domácímu násilí, či podpora občanské společnosti. A také budu navrhovat a podporovat impulsy, které mohou vést k proměně vzdělávacího prostředí, například supervize pro učitele.

Jan Cahlík

zubní lékař, 27 let

Vystudoval jsem obor Zubní lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své profesi si všímám, pro jak velkou oblast je Kyjov spádovým městem. Za službami, nejen zdravotnickými, sem přijíždí značná část obyvatel z okolních lidnatých obcí. Měli bychom tedy o Kyjovu samotném uvažovat ve větším měřítku než o 10tisícovém městě.

Kyjov by měl být srdcem regionu ne pouhou skomírající křečovou žilou. Cílem je udržet ve městě specialisty a odborníky napříč profesemi a nebát se vytvářet nové příležitosti. Myslím si, že i kulturní potenciál Kyjova sahá dál než k jednomu folklornímu festivalu každý 4. rok. Vidím, jak velká je chuť a nadšení mých spolu-kandidátů podílet se svými inovacemi a nápady na zlepšení našeho města. Jsem si jist, že Pro Kyjov může nabídnout zodpovědnou, odvážnou a kompetentní samosprávu.

Sabina Štěpánková

překladatelka, tlumočnice, 32 let

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Odborná francouzština pro hospodářskou praxi. Po studiích v Olomouci jsem se vrátila zpět do Kyjova, kde žiji s partnerem a našimi dvěma dětmi.

Oboru, který jsem vystudovala, se stále aktivně věnuji a díky mým zkušenostem a také dlouhodobým pobytům ve Francii bych se ráda podílela na zahraničních vztazích našeho města. Myslím si, že Kyjov má velký potenciál na poli turistického ruchu a byla by škoda jej nevyužít. Vzhledem k mým vazbám na místní část Bohuslavice bych se také ráda podílela na tom, aby i zde měli lidé pocit, že jsou součástí tohoto úžasného města a ne jen pouhou položkou v rozpočtu.

Jonáš Vojtek

lékař, 27 let

Pavel Kratochvíla

student, 19 let

Jaroslav Jandora

barista, 26 let

Karel Šimeček

průmyslový inženýr, 53 let

Radek Klech

učitel, 36 let

Radovan Löffler

svářeč, 41 let

Alena Novosadová

důchodkyně, 60 let

Zbyněk Ježek

řidič, 39 let

Pavel Tesařík

IT technik, OSVČ, 28 let

Pavel Böhm

důchodce, 66 let

Petr Zálešák

vývojář software, 42 let

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT?

Ozvěte se nám. Rádi přivítáme každého, s kým najdeme společnou řeč.