Mimořádné zasedání zastupitelstva: 29. 6. 2020

Automaty

Hlavním bodem jednání byl návrh nové vyhlášky k regulaci automatů na území města Kyjova.

Provozovatel místní herny požádal o změnu vyhlášky, která by mu do konce ledna 2021 (konec licence) umožnila provozovat automaty jiné společnosti, neboť společnost provozující stávající automaty je v insolvenci.

Tento návrh zastupitelstvo projednalo již na předchozím zasedání a byl zamítnut. Důvodem byly zejména nevyjasněné právní otázky spojené s možností žádat o nové licence nebo prodlužovat stávající.

Na včerejším zasedání zastupitelstvo nakonec schválilo novou vyhlášku upravenou podle návrhu jednoho z občanů tak, že bude provozovateli herny umožněno změnit dodavatele automatů (fakticky se tak provoz této herny o několik měsíců prodlouží), ale definitivní zákaz výherních automatů bude stanoven na 31. 12. 2020. Nejasnosti ohledně právních otázek týkajících se dobíhajících licencí a jejich omezení vyhláškou však stále trvají.

Pět z nás hlasovalo proti, jeden se zdržel. Máme za to, že se zastupitelé měli držet svého dřívějšího rozhodnutí, že Kyjov nebude tolerovat provoz heren na svém území, a podle plánu tak jen nechat doběhnout platné licence. Jakékoliv úpravy této vyhlášky, které vnáší do problematiky zmatek a umožňuje některým provozovatelům prodloužit provoz této činnosti, považujeme za nepřípustné.

Finance

Dle zprávy finančního výboru činí predikce snížení příjmu do rozpočtu Kyjova způsobená ekonomickým cyklem, restrikcemi spojenými s COVID 19 a kompenzačním bonusem obcí cca 30 mil. Kč (rozpočet města se pohybuje ve výši cca 300 mil. Kč). Jedná se pouze o odhad.

Možnosti opatření na úrovni města v souvislosti s klimatickými změnami

Barbora Lungová a Zuzana Veverková prezentovaly souhrn opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn uplatňovaných v jiných městech, která bychom mohli přijmout také v Kyjově. Tato opatření mají předcházet nebo mírnit dopady extrémního sucha, přívalových dešťů a vln veder (takové extrémy jsme zažívali v předchozích dnech a měsících). Realizována mohou být jak uvnitř města (zelené plochy, stromy, apod.), tak mimo město (úprava koryta Kyjovky, apod.)

Na příští zastupitelstvo bude zpracována rešerše již realizovaných opatření a opatření vhodných zavést v budoucnu.

Možnost zřízení re-use centra

Informovali jsme o možnosti zřízení re-use centra, kam by lidé mohli odkládat již nepoužívané funkční věci, které by byly předávány nebo prodávány dalším zájemcům. Jde o předcházení vzniku odpadů, do konce července lze navíc na zřízení čerpat dotaci. Tato možnost bude prověřena.

Scroll to top