Na problémy spojené s výstavbou aquacentra poukazujeme od roku 2019

V komentáři pod minulým příspěvkem na Facebooku zaznělo povzdechnutí, proč problematiku aquaparku řeší zastupitelé po e-mailech, místo projednávání na zastupitelstvu. Pravdu ale je, že se to řešilo hodně i veřejně. Inspirovalo nás to tedy k sepsání souhrnu, kde a kdy jsme se k aquaparku veřejně vyjádřili. Udělejte si čaj nebo kávu a pohodlně se usaďte.

Říjen 2019: Kyjovské noviny: Koupaliště a krytý plavecký bazén: Jak to vidí Pro Kyjov?

(výňatek): „Raději se v co nejkratší době zaměřme na kvalitní rekonstrukci letního koupaliště. To je totiž v havarijním stavu. Omezuje tím nejen pohodlí návštěvníků, ale způsobuje i vysoké denní úniky vody (300 – 400 m3) a neúměrné zvýšení provozních nákladů. Ke zvážení je prodloužení koupací sezony vyhříváním bazénů s využitím odpadního tepla. Peníze “ušetřené” na výstavbě i provozu akvaparku nám poté umožní realizaci mnohých ze zmíněných projektů. Nejprve však musíme konečně rozhodnout o osudu snu o krytém bazénu.“

Koupaliště a krytý plavecký bazén: Jak to vidí Pro Kyjov?

Říjen 2019: Zasedání zastupitelstva

„Zastáváme názor, že investiční priority Kyjova jsou v jiných oblastech a zatížení Kyjova úvěrem ve výši 250 mil. Kč pro investici do aquaparku je neúměrně vysoké.

Také jsme se zeptali, kdo ponese politickou odpovědnost a kdo bude hlavním manažerem celého projektu a bude hlídat jeho realizaci. Politickou odpovědnost na sebe vzal starosta.“

Zasedání zastupitelstva: 21. 10. 2019

Listopad 2019: Sociální sítě a web: Kyjov si vezme úvěr na luxusní zboží

(výňatek): „Jsme přesvědčeni, že se současnými problémy Kyjova není investice do aquacentra strategická a pro město se stane zatěžujícím luxusním zbožím. S ohledem na rozložení sil v zastupitelstvu nicméně nezbývá než rozhodnutí pro jeho výstavbu respektovat. Současně je nezbytné jasně říct, kdo za toto rozhodnutí ponese odpovědnost. K té politické se na zasedání zastupitelstva za vedení města přihlásil starosta.“

Kyjov si vezme úvěr na luxusní zboží

Březen 2020: Zasedání zastupitelstva

„Navrhli jsme jmenování Daniela Čmelíka a Hanky Bednaříkové jako odpovědných osob do výboru pro výstavbu krytého bazénu. Bod bude prohlasován na dalším zasedání.“

Zasedání zastupitelstva: 9. 3. 2020

Červen 2020: Zasedání zastupitelstva

„Zopakovali jsme apel, aby z důvodu aktuální ekonomické situace zastupitelé začali prosazovat plnohodnotnou rekonstrukci venkovního koupaliště namísto rozfázování, které je značně problematické a může zásadně omezit potenciál venkovního areálu. Návrh na společný postup jsme již v polovině dubna poslali všem zastupitelům. Náš návrh i apel zůstal bez reakcí.“

Zasedání zastupitelstva: 8. 6. 2020

Listopad 2020: Zápis z jednání finančního výboru k rozpočtu Kyjova na rok 2021

„Názor Pro Kyjov: Město by mělo investovat i chovat se opatrně. Jako rozumné vnímáme investovat do rozvoje cca 200 milionů – a to jak do opravy stávajícího koupaliště, tak i do rozvoje projektů souvisejících s bydlením, jak vyplývá i z analýzy Střednědobý výhled rozpočtu města Kyjova.“

Z jednání finančního výboru – rozpočet Kyjova na rok 2021

Červen 2021: Zasedání zastupitelstva

“Jedná se o poslední zásadní hlasování zastupitelstva před zahájením výstavby aquacentra, proto Lukáš Fridrich shrnul postoj Pro Kyjov:

PRO aquacentrum:
+ Kyjov si úvěr může dovolit, za současných podmínek je navíc výhodné si vzít úvěr s nízkým úrokem a peníze investovat.
+ Pokud se vše podaří, areál přinese vyžití obyvatelům Kyjova i okolí.

PROTI aquacentru:
– Za tuto jednu akci utratíme většinu úvěru, na další investice budeme muset hledat prostředky jinde.
– Splacením úvěru výdaje nekončí, je nutno stavět nové atrakce kvůli udržení atraktivity pro návštěvníky.
– Po deseti letech a dále bude třeba obnovovat technickou infrastrukturu.
– Jde o luxusní zboží, neřeší žádný ze zásadních problémů města, peníze z úvěru v podstatě “projíme”.
– Nevyčíslitelné jsou náklady obětované příležitosti, tedy investice peněz tak, aby se městu znásobily a současně měly přínos pro občany (např. výstavba bydlení za férovou cenu).

Řešení vidíme v plnohodnotné rekonstrukci letního areálu koupaliště a použití zbylých peněz z úvěru na investice do rozvoje bydlení a infrastruktury pro místní spolky (např. Klub Nětčice, hala v Bohuslavicích, atd.).

Na naše výzvy k jednání o této variantě ostatní zastupitelé nereagovali. Za těchto podmínek a zvážení pro a proti jsme návrh nemohli podpořit. Odpovědnost za toto rozhodnutí tím nese vládnoucí koalice v čele se starostou.

Návrh byl přijat poměrem 20 pro, 4 proti, dva se zdrželi.„

Zasedání zastupitelstva: 7. 6. 2021

Červenec 2021: Kyjovské noviny: Připraví nás Aquapark o možnost bydlet za férovou cenu?

(výňatek): „Na druhou stranu, za tuto jedinou investiční akci utratíme většinu prostředků z úvěru, na další investice budeme muset hledat peníze jinde. Náklady na aquapark navíc nekončí splácením úvěru. Dle studie proveditelnosti je postupně nutno stavět nové atrakce kvůli udržení návštěvnosti a po deseti a více letech bude třeba obnovovat technickou infrastrukturu. Ani vybrané vstupné nemusí pokrýt provozní náklady, očekávání ziskovosti se jeví jako naivní. Aquapark je luxusní zboží, neřeší žádný ze zásadních problémů města, peníze z úvěru v podstatě “projíme”.“

Připraví nás Aquapark o možnost bydlet za férovou cenu?

Září 2021: Zasedání zastupitelstva

„Zastupitelstvo schválilo přijetí půjčky ve výši 330 mil. Kč, většina prostředků má být určena na výstavbu aquacentra (proto jsme návrh nepodpořili). V tomto roce bude čerpáno 17 mil. Kč, z toho cca 7 mil. Kč na demolici stávajícího areálu (hotovo má být do 30. 9.), a cca 10 mil. Kč na první stavební práce.“

Zasedání zastupitelstva: 6. 9. 2021

Scroll to top