Naše návrhy k aquacentru na zastupitelstvo 4. 4. 2022

Díky naší intervenci bude bod k aquacentru projednán na veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí 4. 4. 2022 v 17:00 hodin.

V materiálech je oznámení společnosti Metrostav DIZ o události vyšší moci spočívající ve válce na Ukrajině. Ta může způsobit nedostupnost a zdražení stavebních materiálů a nedostatek pracovní síly způsobený odlivem ukrajinských pracovníků.

Vedení města se na základě ústní konzultace s právníky k oznámení vyjádřilo tak, že neobsahuje žádné konkrétní dopady na realizaci stavby na straně společnosti Metrostav.

Jak jsme dříve slíbili, navrhli jsme:

  • Aby město se společností Metrostav DIZ otevřelo jednání o možných podmínkách zúžení projektu na rekonstrukci pouze letní části koupaliště a vybudování zázemí pro letní část koupaliště a o výsledku jednání, včetně podmínek zúžení projektu informovalo zastupitelstvo.
  • Aby město zadalo zpracování právní analýzy možnosti zúžení projektu s ohledem na proběhlou veřejnou zakázku a možné kroky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
  • Aby město vyjednalo s Komerční bankou možnosti a podmínky využití nevyčerpané části úvěru na výstavbu aquacentra na ostatní investice.
  • Aby město zpracovalo návrh na investování nevyčerpané částky úvěru na rozvoj bydlení v Kyjově.

V souvislosti s oznámením společnosti Metrostav DIZ jsme navrhli:

  • Aby po doručení zpřesnění dopadů na realizaci díla byla zadána právní analýza oznámení společnosti Metrostav DIZ o události vyšší moci, zejména s ohledem na právní postavení města v případném právním sporu o plnění podmínek.
  • Aby analýzu zpracoval advokát s referencemi dané oblasti (uplatnění vyšší moci u zhotovení díla v hodnotě řádově stovek milionů), a oponentní vyjádření zpracoval právní konzultant z akademického prostředí s doloženou publikační činností v dané oblasti.

Návrhy včetně podrobné důvodové zprávy naleznete níže. O výsledku projednání návrhů vás budeme informovat po zastupitelstvu v pravidelné souhrnu.

Scroll to top