Návrhy na zastupitelstvo 9. 9. 2019

Na příští zasedání zastupitelstva v pondělí 9. 9. 2019 v 17:00 jsme podali hned čtyři návrhy.

První se týká určení funkčního období ředitelů a ředitelek neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem. Podle návrhu má být na tuto pozici každých pět let vypsáno nové výběrové řízení s tím, že se mohou přihlásit i stávající ředitelé. Tento systém má nynější ředitele motivovat k dalšímu rozvoji organizace a současně otevřít dveře novým uchazečům a myšlenkám. Městu pak umožní pravidelně přehodnocovat vizi fungování Technických služeb, Městského kulturního střediska, Centra sociálních služeb a Městské knihovny.

Další dva návrhy se týkají hospodaření s dešťovou vodou. Chceme, aby město zpracovalo strategii efektivního hospodaření s vodou jak v samotné obci, tak i v okolní krajině. Jako konkrétní krok v lze v první fázi pomocí stavebních úprav zajistit využití dešťové vody z městských budov, např. kulturního střediska a škol.

A konečně navrhujeme zřídit osadní výbor pro Bohuslavice složený z obyvatel této části Kyjova. Myslíme si, že Bohuslavice  mají být v orgánech města z důvodu své specifické polohy zastoupeny samostatně. Místní výbor přinese možnost předkládat návrhy přímo zastupitelstvu a radě.

Těmito návrhy prosazujeme nejen naše programové body, ale především usilujeme o lepší fungování naší obce. O hlasování zastupitelstva vás budeme informovat.

Scroll to top