Ochrana před domácím násilím

Anotace

Boj proti domácímu násilí by měl být prioritou každé vyspělé společnosti. A považuji za důležité, aby hlavním koordinátorem boje byli právě představitelé města, kteří mohou obětem dodat odvahu a zajistit zázemí v mezní životní situaci. Hlavní úsilí spatřuji v rozbití mýtu, že domácí násilí není běžným jevem, jedná se spíše o raritu. Toto tvrzení velice rychle vyvrátí statistika z roku 2012, která potvrzuje, že obětí domácího násilí se stalo 28% žen, což je více než každá čtvrtá žena. Násilí se může začít projevovat nenápadně, nicméně se většinou stupňuje, až se postupem času ustálí jako standardní způsob řešení konfliktních situací uvnitř páru. Překvapivým závěrem studie z roku 2012 také je, že 55% žen nepovažuje poslední útok partnera za domácí násilí, ačkoliv prokazatelně naplňuje všechny jeho znaky. To je výsledkem dvou faktorů: prvním je vysoký práh tolerance k chování partnera a druhým nedostatečná informovanost veřejnosti o tom, co je domácí násilí a jaké má formy. (http://www.profem.cz/clanek.aspx?a=55)

Jak?

Vytvořit městskou strategii boje proti domácímu násilí (tváří strategie by mohl být starosta města); poskytnout zázemí a podporu pro oběti domácího násilí (mít k dispozici byt pro oběti násilí a finanční rezervu pro poskytnutí akutní pomoci); poskytnout všem občanům města informace o podobách domácího násilí, možnostech jejich řešení a vytvořit manuál jak se bránit domácímu násilí (formou letáku, přednášek, článků v Kyjovských novinách, reportáží pro TVS, Facebooku); podporovat preventivní programy zaměřené na téma domácího násilí.

Odkazy

http://www.profem.cz/formy-nasili.aspx

http://www.policie.cz/clanek/domaci-nasili-644841.aspx

Garanti

Zdeněk Zálešák

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top