Od registrovaného partnerství k manželství

Manželství pro všechny – tedy nejen pro heterosexuální, ale i pro stejnopohlavní páry – je ústřední agendou Iniciativy Jsme fér. Na základě petice, kterou podepsalo 70 000 lidí, v roce 2018 čtyřicetšest poslankyň a poslanců předložilo návrh novely Občanského zákoníku a dalších zákonů, které manželství pro všechny umožnilo. Ve stejném roce také v parlamentu proběhlo veřejné slyšení a začalo první čtení zákona, který byl jednou projednáván ještě v roce 2019 a na pouze několik minut letos v březnu. V parlamentu není velká vůle tento zákon přijmout, o čemž svědčí i argumentace či iniciativy odpůrců, zaštiťující se tzv. „tradičními hodnotami.“ To, co je „tradiční“ a „přirozené“ se ovšem jednak historicky mění a je determinováno kulturně. V 19. století nebylo možné, aby ženy měly volební právo, mohly studovat na univerzitách, nebo měly možnost věnovat se tak širokému spektru povolání, jako v dnešní době. Tehdejší argumentace se oháněla „přirozeností“ stejně, jako tak dnes činí homofobní část populace. Jsou dokonce země, kde je LGBT komunita vnímána jako arcinepřítel č.1, jehož hlavním úkolem je snaha rozvrátit rodiny a společnost. V některých z těchto zemí jsou tito lidé ohroženi přímo na životech (např. Čečensko), jinde jsou perzekvováni (Rusko), nebo jsou zatlačováni do neviditelnosti, jako je to v případě Polska a jeho nechvalně proslulých „zón bez LGBT,“ které si vytyčují samosprávné celky na úrovni municipalit i krajů.

Snahou iniciativy Jsme fér je posunout právní podobu svazku dvou lidí, kteří/které spolu chtějí žít a vychovávat děti, na úroveň, která nám zajistí stejná práva jako v heterosexuálním manželském svazku. Mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím existuje cca 100 právních rozdílů: v registrovaném partnerství nevzniká společné jmění, nárok na vdovský důchod, pokud pár vychovává děti, pouze jeden z rodičů je zákonný rodič, atd. (Podrobnější rozklad rozdílů viz www.jsmefer.cz.) V současné době probíhá několik akcí, jejichž cílem je posunout debatu v parlamentu o předkládaných legislativních novelách dále: online petice (v současné době přes 140 000 signatářů), a iniciativa oslovování starostů, poslanců, a dalších subjektů působící ve veřejném prostoru s prosbou o podporu této agendy.

Na jednání XVII. ZM jsem kolegy zastupitele o této iniciativě informovala a poprosila o podporu. Domnívám se, že třeba že je téma narovnání práv neheterosexuálních lidí obecné a řeší se na úrovni vlády a parlamentu, je potřeba jej otevírat i na lokální úrovni. Ve veřejném prostoru v regionech – na zejména na malých městech a vesnicích jsou queer lidé neviditelní – buď se raději odstěhují do větších měst, která jsou obecně otevřenější, nebo se svým pravým já nevychází ven. Pojďme to změnit.

Barbora Lungová
zastupitelka za Pro Kyjov

Scroll to top