Participace – efektivnější nakládání s rozpočtem, aktivní občané, naslouchající radnice

Anotace

Část rozpočtu města lze vyhradit na projekty, které budou iniciovat občané, spolky a místní organizace. Občané jsou tak zapojeni do veřejného dění a formují město vlastními návrhy. O projektech hlasuje veřejnost, která je tak zapojena do rozhodování častěji než jednou za 4 roky.

Fáze participace: nápady – veřejná projednání – kontrola návrhů – hlasování – realizace.

Výhody participace na rozpočtu

  • efektivní nakládání s rozpočtem – dle přání občanů
  • zapojení občanů do veřejného dění
  • nové nápady, projekty, myšlenky – i nerealizované projekty mohou být využity v budoucnu

Jak?

  • Vyčlenění části rozpočtu obce, o kterém rozhodují občané.

  • Hlasování je systémem Demokracie 21, tato forma umožňuje udělovat jak kladné, tak záporné hlasy. Hlasování by tak mělo zajistit širší shodu a vyloučit kontroverzní projekty.

Inspirace

Demokracie21 – participace – příklady, školení, reference

https://news.d21.me/cs/

Město Chomutov, Říčany, Krnov – participativní rozpočet v praxi

Garanti

Petr Vala

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top