Péče o krajinu na Kyjovsku

Cíl

Péče o přírodně hodnotné lokality na Kyjovsku, zmírňování destruktivních následků průmyslového zemědělství, hospodaření s vodou.

Anotace

Důsledkem průmyslového zemědělství je v neposlední řadě to, že se zemědělská krajina změnila v poušť, kde kromě komerčních plodin přežívá jen málo nejodolnějších druhů rostlin a živočichů, zatímco původní druhová pestrost, která byla typická pro zemědělskou krajinu ještě v 50. letech, je k nalezení pouze v záhumenkách, starých sadech, a územích s různých stupněm ochrany (přírodní památky, významné krajinné prvky).

Jak?

BIODIVERZITA a PÉČE O KRAJINU V ORP KYJOV:

 • městské lesy – víc pro turismus a biodiverzitu, ne jen ziskovost
 • odborná údržba vysazovaných stromů
 • pokračování v údržbě o významné krajinné prvky v majetku města
 • luční pásy kolem cyklostezek – výsev regionálních směsí, využít jako migrační koridory pro hmyz a ptáky
 • pokračovat v odborné péči o stávající aleje
 • TS  – nepoužívat glyfosáty (Roundup), ale plevel likvidovat moderními parními stroji
 • ochrana a osvěta ohledně ptáků a netopýrů hnízdící na budovách, včetně těch patřících městu, zejména radnice (rorýsi, vlaštovky, netopýři, atd…)
 • mnohem aktivnější postup při zahájení pozemkových úprav, které zajistí  obnovu cestní sítě v krajině, remízy, travnaté porosty, rozdrobení půdních bloků, revitalizace Kyjovky a přítoků –
 • lepší zprůchodnění cesty do Chrastí – vysazení druhé aleje a zřízení cesty pro pěší na pozemku patřícímu městu
 • prioritně – znovuobnovení cest na městských pozemcích, které jsou nyní opětovně rozorávány (není potřeba pozemkové úpravy)
 • podpora ekologicky šetrného hospodaření  na městských pozemcích,  (městské sady atd.)

Odkazy

www.intersucho.cz,

rozhovor s pedoglogem Bořivojem Šarapatkou  – http://ceskapozice.lidovky.cz/na-sucho-si-musime-zvyknout-jde-o-miliardy-fjz-/tema.aspx?c=A150904_153324_pozice-tema_kasa

rozhovor s klimatologem Alešem Fardou – http://ceskapozice.lidovky.cz/klimatolog-farda-navrat-k-puvodnimu-klimatu-je-z-rise-fantazie-p7k-/tema.aspx?c=A180816_144036_pozice-tema_lube

rozhovor o glyfosátech (Roundup atd) s chemikem Pavlem Drašarem – http://ceskapozice.lidovky.cz/drasar-glyfosat-by-se-mel-idealne-pouzivat-v-protiatomovem-obleku-10i-/tema.aspx?c=A180117_094826_pozice-tema_houd

rozhovor s hydrologem Davidem Pithartem – https://www.novinky.cz/domaci/481722-hydrolog-vratme-potokum-volnost-a-vrati-se-i-deste.html

celosvětová petice vědců – http://ceskapozice.lidovky.cz/celosvetova-petice-vedcu-zahravame-si-s-nasi-budoucnosti-pzv-/tema.aspx?c=A171129_164914_pozice-tema_lube

rozhovor o vymírání druhů s bilogogem Davidem Štorchem – https://video.aktualne.cz/dvtv/storch-planeta-je-v-krizi-je-ohrozena-podstata-civilizace-vy/r~8a08272a78fb11e7bc2d0025900fea04/?redirected=1536395285 

Garanti

Barbora Lungová
Karel Šimeček

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top