Podpora a rozvoj vinařství a turistiky s ním spojené

Cíl

  • Vytvořit atraktivní a důstojné prostředí pro konání akcí spojených s vinařstvím a folklorem.
  • Zvýšit návštěvnost a atraktivitu pořádaných akcí.
  • Udržení tradice vinařství v Kyjově
  • Zastavit tendenci necitlivých zásahů do stávajících vinařských lokalit.

Anotace

Město Kyjov se často prezentuje, jako vinařské město s bohatou kulturou a tradicemi. V minulých letech však v důsledku necitlivých zásahů a výstavbou v okolí došlo k nevratnému poškození areálu pod Šištótem, což byla jediná ucelená sklepní ulička ve městě, kde se mohly pořádat akce s vinařskou a folklorní tématikou. Sklepů v Kyjově je v současné době nedostatek a začínající vinaři mají velký problém najít vhodné prostory pro výrobu vína, které by byly současně atraktivní pro turisty.

Při akci Otevřené sklepy Kyjovska jsou vinaři nuceni nalévat vína v průjezdech městských domů. Sousední vinařská města a obce, které pořádají podobné akce, mají díky zachování sklepních areálů mnohem vyšší návštěvnost a jsou celkově turisticky více exponované.

Galerie rulandských vín je z důvodu vysokých finančních nároků MKS Kyjov pořádána v nevhodných prostorách tělocvičny gymnázia. V Kyjově se nepočítá s žádným rozvojem v této oblasti.

Pódium před radnicí nestačí!

Jak?

  • Vytvoření nového letního areálu nebo rekonstrukce a „zmultifunkčnění“ stávajícího areálu (Letní kino, Pod kaštany, městský park, lokalita polámané…)
  • Finanční a materiální podpora města vinařům, při organizování vinařských akcí. (Otevřené sklepy Kyjovska, Josefský košt, Galerie rulandských vín….)
  • Podpora při vzniku nových akcí (Kyjovské vinobraní…..)
  • Aktivní propagace akcí, prostředky Města Kyjov (web, Facebook, reklamní plochy…)

Garanti

Radek Seloucký
Vojtěch Kölbel

 

 

 

 

 

 

 

1 Comment

  1. […] Dalším velkým tématem, kterým se komise opět zabývala, byla nová lokalita sklepní uličky s areálem pro pořádání kulturních akcí. Toto téma bylo jednou z našich anotací ještě před volbami: Podpora a rozvoj vinařství a turistiky s ním spojené. […]

Comments are closed.

Scroll to top