Podpora aktivních občanů a spolků – finanční i materiální

Cíl

Největší hybnou silou města jsou jeho občané. Zajistíme, aby se aktivním občanům a veřejně prospěšným spolkům dostalo od města náležité pomoci.

Anotace

Ne vždy je nejcennější pomocí finanční dotace, mnohdy postačí poskytnout zázemí (ať už jednorázově, či pravidelně), zapůjčit vybavení nebo poskytnout know-how. Město má řadu prostorů, které jsou nejsou plně využívány (sály KD, foyer kina Panorama, Klub Nětčice, školy, tělocvičny a jiné), zároveň má na svém území nespočet aktivních spolků a jednotlivců, kteří prospívají společnosti (ať už jde spolky charitativní, kulturní, sportovní a jiné). Tyto spolky mnohdy ze svých vlastních zdrojů suplují tam, kde si město nemůže nebo neumí vystačit samo. Příkladem je alternativní hudební scéna, která je v současnosti plně v rukou soukromníků. Dalším příkladem je Gymnastický a taneční klub GyTa Kyjov, který kvůli neposkytnutým prostorům o víkendech a prázdninách nemůže mít v Kyjově tréninky a musí dojíždět do okolních obcí.

Jak?

  • Aktivní podpora jednotlivců a spolků ze strany města.

  • Bezplatné zapůjčení prostorů města veřejně prospěšným spolkům.

  • Zapůjčení vybavení a aparatury.

  • Poskytnutí know-how, zapojení dobrovolníků do řízení městských institucí s cílem vzdělat dobrovolníka.

  • Zpřístupnění liduprázdných škol o víkendech a prázdninách, efektivní využívání tělocvičen.

Odkazy

Garanti

Alena Truschingerová

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top