Podpořme společenský život v Bohuslavicích

S otázkou, jaká bude budoucnost sálu U Vodičků v Bohuslavicích, se na mě obrací stále více občanů Bohuslavic. Zda sál koupí město, tak jak jsem navrhoval na prosincovém zasedání zastupitelstva v loňském roce, nebo zda budovu koupí jiný zájemce. Je důležité říct, že bratři Vodičkové zatím nenabídli prodej budovy jinému kupci než městu. Jejich prvotní zájem je, aby sál i nadále sloužil pro kulturní a společenské vyžití v Bohuslavicích.

V lednu jsme společně s majiteli sálu a starostou města projednali podmínky případného prodeje a město si nechalo vypracovat znalecký posudek na cenu budovy. Poté jsme se k této problematice s vedením města a vedoucí odboru majetku sešli ještě dvakrát. V současné době se provádí odhad nákladů na nejnutnější opravy.

Sál U Vodičků společně s přilehlou hospodou byl postaven v roce 1930 a sloužil jako tělocvična pro místní Sokol, ochotnické divadlo nebo také jako kino. Je to místo, které neodmyslitelně patří k Bohuslavicím, místo, kde se konaly všechny kulturní a společenské události v minulosti. Se sálem je spojena velká část společenského života Bohuslavic.

Díky umístění uprostřed obce a rozloze budovy se nabízí městu více možností využití. Místo nad hospodou a volný pozemek vedle se může využít pro výstavbu bytů. Prostor pro svoji činnost zde najdou bohuslavické spolky, ale také místní základní a mateřská škola pro besídky nebo výstavy prací apod. Kdyby se provedla rekonstrukce sálu, bude to pro občany více lákavé místo pro oslavy narozenin, svateb a jiných událostí. Sál U Vodičků je důležitý pro Bohuslavice i tím, že to je jediné místo, kde se dají pořádat akce, kterých se účastní větší počet lidí (hody, výstavy vín, maškarní karneval apod.).

Na společných jednáních se řešila i možnost stavby kulturního domu pro Bohuslavice na zelené louce. Proč ale zabírat další místo kulturním domem, když máme k dispozici již stojící stavbu s tradicí pořádání kulturních akcí? Prázdné pozemky mohou být raději určeny např. pro novou výstavbu bydlení, které městu tak chybí. Také se domnívám, že by se neměl podmiňovat odkup sálu U Vodičků zastavením opravy Klubu Nětčice (sál naproti Hostince U Jančů). Osobně by mě velmi mrzelo, kdyby přišla vniveč všechna energie a čas, kterou lidé zapojení do rekonstrukce Klubu Nětčice vložili. Město by mělo podporovat kulturu ve všech městských částech. Samozřejmě chápu, že městská pokladna není bezedná, ale pokud by se prováděla rekonstrukce postupně a s rozumem, nemusela by to být pro městský rozpočet taková zátěž.

Podle mého názoru se jedná o smysluplnou investici města a hlavně jde o investici do budoucna pro občany všech generací. Pevně věřím, že si zastupitelstvo po získání všech informací dokáže představit možnosti a výhody, které nabízí budova sálu U Vodičků, a podaří se jej zakoupit do majetku města. Jinak by se taky mohlo stát, že o budovu projeví zájem někdo z developerů a na skoro stoletou bohatou kulturní a společenskou historii sálu U Vodičků zůstanou jen vzpomínky.

Vojtěch Kölbel

Scroll to top