Podporovatelé

David Werner

majitel AutoWerner - autodíly, pneuservis, půjčovna aut

Rozhodl jsem se veřejně podpořit Pro Kyjov, protože je v něm celá řada lidí, které velmi dobře znám a plně jim důvěřuji i v osobním životě. Byl bych rád, kdyby Pro Kyjov převzal pomyslný štafetový kolík a posunul naše město zase o kus dál.

Ing. Petr Mazouch, Ph. D.

doktor katedry ekonomické statistiky na VŠE

Město, jako je Kyjov, potřebuje nejen řešení krátkodobých a operativních úkolů, které se v jeho agendě vyskytují. Město, jako je Kyjov, musí mít vizi. Ta vize musí obyvatele spojovat, musí být formována diskusí s nimi, ale ne pouze demonstrativním setkáním pro setkání, ale hlubokou analýzou toho, co obyvatelé chtějí, kam by si přáli město směřovat. Jen tímto způsobem můžeme obnovit pocit obyvatel města, že na jejich názoru záleží, jen tak je dokážeme probudit z letargie, ve které se nyní, zejména ti mladší a ekonomicky aktivní, nachází. V lidech kolem spolku Pro Kyjov tuto vůli vidím od samého začátku, proto se mi jejich aktivity líbí. Chtějí rozpoutat diskusi, odbornou diskusi, která může, a vlastně i nutně musí, být plnohodnotnou součástí řízení města, jako je Kyjov. Dejme jim a vlastně i nám možnost být slyšet i v otázkách, které jsme si v minulých obdobích nekladli.

PhDr. Michaela Trubačíková

středoškolská učitelka a překladatelka z angličtiny

Podporuji kandidátku sdružení Pro Kyjov, protože mladí lidé z širokého profesního spektra vzbuzují naději, že se vedle tradičního sepětí s minulostí projeví v činnosti místní samosprávy nová témata a nové priority zaměřené na budoucí rozvoj moderního města atraktivního pro mladé. Barboru Lungovou znám od dětství a velmi si vážím její pracovitosti, elánu, vzdělanosti, šíře aktivit a zájmu o věci veřejné. Věřím, že sdružení Pro Kyjov bude pro komunální politiku přínosem.

Ing. Vladan Košut

marketingový konzultant na volné noze

Kyjov pro mě je a vždycky byl symbolem příjemného města plného schopných a kreativních lidí. Proto jsem zde po studiích zakotvil. Na místo, kde žiji, mám vysoké nároky a není mi lhostejné, co se v něm děje a jaká bude jeho budoucnost. Proto aktivně podporuji spolek Pro Kyjov (pomáhám s organizačními a propagačními záležitostmi), s jehož členy sdílím pro mě důležité hodnoty a vize. Vizi města, které není jen průměrným představitelem svého regionu. Vizi města, které sleduje trendy a po kritickém zhodnocení má odvahu je brzy implementovat. Vizi města, které řídí energičtí uvědomělí lidé s rozhledem a zkušenostmi z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Jsem přesvědčený, že členové spolku Pro Kyjov dokáží tyto vize naplnit.

Mgr. Marek Cvrkal

učitel na kyjovském gymnáziu

S Petrem Valihrachem a Lukášem Fridrichem mě poutá dlouholeté přátelství. Chtěl bych je a také celý Pro Kyjov veřejně podpořit. Není to však jen o podpoře přátel. Jsou to lidé, o kterých vím, že jsou spolehliví, kreativní a mají velký přehled. Věřím, že Kyjov se posune dál a stane se moderním městem.

Mgr. Dagmar Pucharová

učitelka výtvarného oboru ZUŠ Kyjov

Před 20 lety jsem stála před těžkým rozhodnutím, zda jít jinam, nebo zůstat v rodném městě. Jsem ráda, že se našla možnost zůstat, jsem tu spokojená a jsem hrdá, že tu bydlím a pracuji. Kyjov je krásné město. Odučila jsem spoustu žáků a nemalý počet jich i profesně ovlivnila. Líbí se mi, že jim není lhostejné, co se kolem nich děje, a že mají chuť se na rozvoji Kyjova podílet. Bude to pro jejich generaci, generaci mých dětí. Jsou mladí a já jim fandím, proto jsem se rozhodla spolek Pro Kyjov veřejně podpořit.

Bc. Vít Kalvoda

kavárník, kulturní manager, správce sítě, překladatel a finanční analytik

Mám za to, že politiky bychom si měli volit takové, jakou chceme mít společnost a jaké chceme obce. A protože si přeji, abychom měli společnost i obce morální a inteligentní, jsem velmi rád, že se v Kyjově do politiky pustili mí přátelé, které pokládám právě za takové.

Jelikož Kyjov nikdy nepřestal být mým druhým domovem, přeji kyjovským občanům, aby si za své zástupce zvolili tyto skvělé lidi, lidi pevných charakterů a inteligentní, kteří, pokud vím, neuhýbají v životě před svými principy a před tím, co pokládají za správné, lidi kteří neusilují o moc, ale o zlepšení světa, ve kterém žijí.

A svým přátelům, kteří se pouštějí do politiky nebo se rozhodli v ní pokračovat, přeji aby navzdory všem protivenstvím vždy zůstali právě takoví - věrní svým ideálům, které snad nyní budou v Kyjově moci lépe uvádět do života.

Mgr. BcA. Viktor Košut

advokát

Ačkoliv z Kyjova přímo nepocházím, strávil jsem v tomto městě zásadní období svého života. Vystudoval jsem místní gymnázium, což výrazně zformovalo mé zájmy i další profesní cesty. I když jsem si nakonec pro život vybral jiné místo, Kyjov je stále městem, které mě zajímá.

Vznik spolku Pro Kyjov vnímám jako nesmírně důležitý krok v rámci emancipace komunální politiky. Iniciativa a energie, s jakou členové a kandidáti vstupují do voleb, mě přesvědčila, že si zaslouží veřejnou podporu i od někoho, kdo je volit nemůže, ale chtěl by projevit sympatie a respekt jejich odhodlání a práci, kterou prokázali v kampani.

Kandidáty znám (mnozí z nich jsou mí přátelé) a věřím jejich upřímnému zájmu a snaze zasadit se o inovaci a změny s cílem pozdvihnout město Kyjov ve všech oblastech – ekonomické, kulturní i sociální.

PRO KYJOV - držím vám palce!

Stanislav Pokorný

provozně-technický pracovník, průvodce – Vlastivědné muzeum Kyjov

V Kyjově jsem se narodil a asi tady taky jednou umřu (doufám). Navíc jsem vyrůstal v rodině, která doslova žila kulturou. Poznal jsem tak mnoho osobností, které pro Kyjov udělaly v tomto smyslu obrovský kus práce a dnes už o nich skoro nikdo neví - ale odkaz jejich práce zůstává. Sám jsem šel ve šlépějích rodičů a snažil se ten pomyslný prapor kulturního pěšáka táhnout dál. Už jsem pozbyl mnoho původních aktivit a tak jsem velmi rád, že v Kyjově vznikla skupina lidí, kterým věřím, že Kyjov bude opět růst a vzkvétat, že už nebudou mladí odcházet a naopak společně vybudují pro svoji generaci a své děti a nakonec i moji milou vnučku, nový a lepší Kyjov. Přeji vám úspěch v komunální politice, protože vám věřím. Budu volit č. 7 PRO KYJOV.

JUDr. Tadeáš Petr

advokát

Když na Moravu z Prahy se mi zachtělo,
ťukali si kamarádi na čelo.
Ba nezřídka jsem byl terčem srandy,
jak kdybych se stěhoval do Ugandy.

Leč kdejaký pragofil spolkne svoje slova,
jen co zavítá k nám do Kyjova.
Zjistí, že to tady frčí
víc než na sídlišti v Krči,
že kulturní život tu má grády
jak v Praze a Plzni dohromady
(nemluvě o krásách širých polí,
co popadnout dech ti nedovolí).

Prostor pro zlepšení je však velký
a byla by chyba chytat lelky!
Pro Kyjov má ten správný drajv a vizi,
problémy města jim nejsou cizí.
Tenhle team nasadil vysokou laťku,
tak dojdi k volbám a vezmi aj taťku.

Ať nám ten Kyjov zraje jak víno,
pro staré, pro mladé, aj pro mimino.

Miloslav Inocenc Černý

nižší suplent ZUŠ Kyjov

PROČ PODPOŘÍM PŘI KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH SPOLEK PRO KYJOV?

No, je to jednoduché: protože většinu kandidátů znám už dlouho a vím, že jsou schopni pracovat bezplatně a s velkým nasazením pro jiné. Na rozdíl od stávajících stran, kde jsem se musel mnohdy ptát: “A to je kdo, že jsem o něm ještě neslyšel?“ Ano – chtělo by to mírné omlazení na radnici v mezích zákona. U většiny zbývajících stran se bohužel setkávám jenom s notorickými zastupiteli a na chvostu jejich volebního lístku jenom s jakýmisi podivnými vycpávkami.

A pokud by sdružení Pro Kyjov ve volbách uspělo, tak za deset patnáct roků je už také volit nebudu, neboť jistě zkostnatí jako každý jiný organismus:)

RNDr. Eleonora Kührová

středoškolská učitelka

Podporuji kandidátku sdružení Pro Kyjov. Řadu kandidátů znám osobně a mají moji plnou důvěru. Bára Lungová je pak pro mne zárukou, že i dlouhodobě neřešené problémy se její zásluhou úspěšně dořeší. Obdivuji její odvahu i osobní nasazení.

Mgr. Radek Nikl

lektor a překladatel

V Kyjově jsem se narodil, a ačkoliv jsem vyrůstal ve Vracově a momentálně žiji v Praze, díky tamnímu živému kulturnímu dění a spoustě skvělých lidí, mezi nimiž jsem si našel přátele, jsem v Kyjově strávil dost času a vždy se tam rád vracím. Na městě mi proto záleží a o jeho problémy se dlouhodobě zajímám.

Rád bych tímto podpořil politické uskupení Pro Kyjov, protože mnoho jeho kandidátů znám osobně a jsem přesvědčený o jejich lidských i odborných kvalitách. Je pro mě také důležité a inspirativní vidět, jak veřejné dění na komunální úrovni není lidem lhostejné, ale chtějí ho aktivně a demokraticky spoluutvářet.

Ať vám to vyjde!

Bc. Anita Kudličková

studentka kunsthistorie z Mouchnic

Do Kyjova jsem odmalička jezdila s prarodiči nakupovat. Později mě však město ničím nelákalo k návštěvě. Zpátky jsem se začala vracet až kvůli kultuře v posledních pěti letech, na čemž mají hlavní zásluhu ultrasympatičtí pořadatelé z řad členů uskupení Pro Kyjov. Domnívám se, že díky jejich kvalitnímu výběru město nyní disponuje rozšířenější nabídkou akcí a vrací Kyjovu zpět titul jednoho z moravských center alternativní kultury.

Věřím, že podobně Pro Kyjov dokáže zpestřit i další oblasti života v Kyjově.

Petr Jan Kryštof

pořadatel divadelního festivalu Mezi smrky

Kdybych věděl, že vznikne kandidátka Pro Kyjov, nikdy bych Kyjov neopustil.

Ing. Zdeněk Polášek

projektový HR konzultant

Podporuji PRO KYJOV, je to společenství lidí, kteří vyrostli z nás, z našich kyjovských kořenů. Jsou to lidé vzdělání, lidé širokého profesního zaměření, kteří se ve svých oborech velmi dobře uplatňují. Jsou nezávislí. To vše jim dává sílu přicházet s novými tématy a svěžími nápady. Jsem přesvědčen, že přinesou do města kultivovanou diskuzi a přispějí k rozvoji Kyjova na všech úrovních.

Dejme kandidátům PRO KYJOV příležitost, dejme jim možnost pomáhat městu v jeho rozvoji. Kyjov má velký, mnohdy nevyužívaný potenciál.

JUDr. Vladimíra Kukulková

právník

Všechna hlavní témata, s kterými přichází spolek Pro Kyjov, jsou velmi důležitá a aktuální. Kandidáti za tento spolek jsou mladí, vzdělaní lidé, z nichž většina má, dle dostupných informací, stabilní práci ve své profesi. Tím si získali mé sympatie a mohou počítat s mou podporou.

BcA. Kateřina Turečková

 

Podporuji PRO KYJOV, nebojí se otevírat kyjovská tabu a zaměřit se na klientelismus. Jsou to schopní a velmi vzdělaní lidé, kteří vnášejí do nepluralitního zkostnatělého politického života otevřené myšlení a liberální názory.

V Kyjově aktivně nežiji, ale mám zde trvalé bydliště, rodinu a přátelé. Osud mého rodného města, kde jsem prožila většinu svého života mi není lhostejný. Proto jsem velmi ráda, že můžu veřejně podpořit skupinu lidí, u kterých mám pocit, že jim na všech občanech záleží bez rozdílu a pro Kyjov můžou být po těch mnoha monotónních letech příjemným restartem.

CHCETE NÁS VEŘEJNĚ PODPOŘIT?

Ozvěte se nám. Budeme rádi za jakoukoliv formu podpory.