Pomáhat v nouzi

Cíl

Sociální bydlení – housing first

Anotace

Spolek Pro Kyjov je založený na principech humanismu, který uznává hodnotu každého lidského života jako nejvyšší, zdůrazňuje univerzální lidství, solidaritu všech lidí. Proto naprostou prioritou v oblastní sociální politiky spolku je podpora sociálního bydlení, která vychází z trendu „housing first“. Jedná se o poměrně nový směr v přístupu k sociální práci. Jeho základem je zkušenost, aby se dotyčná osoba dokázala postavit na vlastní nohy, chodit do práce, do školy, musí si zajistit své bazální potřeby. Tou zásadní je potřeba bydlet, mít vlastní útočiště, kde se cítí bezpečně. Až pokud máte něco, o čem můžete říct, že je to vaše „doma“, jste schopni zaměřit se na řešení dalších nesnází. Podle zkušeností ze zahraničí je směr sociálního bydlení ekonomicky výhodný – udržování a prohlubování chudoby je paradoxně drahé. Generuje zvýšení kriminality, rozpad rodin, výdaje ze zdravotního pojištění atd. Daleko výhodnější je pro stát, obec, aby lidé mohli normálně bydlet a v této základní životní potřebě nestrádali.

Jak?

Zmapování možností městského bytového a pozemkového fondu, koupě bytů k účelu sociálního bydlení, výstavba nových bytů, domků určených pro sociální bydlení.

Odkazy

https://www.socialnibydleni.org/cs

Garanti

Zdeněk Zálešák

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top