Povědomí o místní novodobé historii

Cíl

Spolupráce s profesionálními historiky z Akademie věd ČR na sepsání novodobých dějin Kyjova – 20. století do současnosti.

Anotace

Další téma, které úzce souvisí s pamětí na kyjovské osobnosti, je absence novodobé historie Kyjova zpracovaná historiky – tedy např. těmi z Akademie věd, kteří běžně pracují několik let na historiích okolních obcí a měst. Například obec Čejč svoji profesionálně zpracovanou historii má v  – několikaset-stránkové knize, která se věnovala z velké části i poválečné historii. Podobně např. knihu o obci Milotice zpracovávala profesionální historička.

Historií může být celá řada – nejde jen o historii politickou, ale také sociální, ekonomickou, environmentální, kulturní, církevní, atd… V reakci na podnět iniciovat práci na nové knize o historii Kyjova dokonce jednou na zastupitelstvu padl názor, že v roce 1960 byla vydána přece historická kniha o Kyjově a tedy není nic nového zapotřebí. Od roku 1960 uplynulo téměř šedesát let, ve kterých se stalo docela hodně věcí, kromě toho nelze říci, že zejména kapitoly knihy Kyjovsko věnující se 20. století a zejména poválečnému období, jsou prosty ideologické perspektivy komunistického režimu, v němž kniha vznikla. Bylo by zajímavé, kdyby budoucí autoři knihy třeba zpovídali pamětníky a jejich reakce na okupaci v roce 1968, na normalizaci, na ostrůvky subkultury/subkultur, které tu v 70. a 80. letech docela prospívaly, na pozoruhodné osobnosti – např. pana Cejpa, pana Marečka, a další řadu jiných – nebylo by škoda, kdyby toto všechno jednou zapadlo hlínou a prachem?

Jak?

Nechat novodobou historii Kyjova zpracovat historiky – tedy např. těmi z Akademie věd, kteří běžně pracují několik let na historiích okolních obcí a měst.

Garanti

Barbora Lungová

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top