Připraví nás Aquapark o možnost bydlet za férovou cenu?

Hlavním bodem programu zastupitelstva konaného 7. 6. 2021 bylo schválení dodavatele stavby na projekt aquaparku. Veřejnou zakázku získala společnost METROSTAV – DIZ Bazén Kyjov za cenu 285,4 mil. Kč.

Jednalo se o poslední zásadní hlasování zastupitelstva před zahájením výstavby aquaparku, proto je na místě shrnout přínosy a negativa této investiční akce.

Faktem je, že si Kyjov úvěr v navrhované výši dovolit může. Za současných podmínek je výhodné využít nízkého úroku a peníze investovat do rozvoje obce. Pokud se stavbu aquaparku podaří realizovat podle návrhu, areál jistě přinese vyžití místním i lidem z okolí a velká část z nás bude této atrakce s potěšením využívat.

Na druhou stranu, za tuto jedinou investiční akci utratíme většinu prostředků z úvěru, na další investice budeme muset hledat peníze jinde. Náklady na aquapark navíc nekončí splácením úvěru. Dle studie proveditelnosti je postupně nutno stavět nové atrakce kvůli udržení návštěvnosti a po deseti a více letech bude třeba obnovovat technickou infrastrukturu. Ani vybrané vstupné nemusí pokrýt provozní náklady, očekávání ziskovosti se jeví jako naivní. Aquapark je luxusní zboží, neřeší žádný ze zásadních problémů města, peníze z úvěru v podstatě “projíme”. Potenciální návštěvníci by také měli počítat s několikanásobným zvýšením vstupného odpovídajícího parametrům areálu. Nevyčíslitelné jsou rovněž náklady obětované příležitosti, ztrácíme totiž možnost zhodnotit peníze utracené za výstavbu a provoz aquaparku jinak (např. výstavba a příprava bydlení za férovou cenu by měla dlouhodobý přínos jak pro městskou kasu, tak pro kyjovské občany a místní ekonomiku).

Ideální řešení vidíme v plnohodnotné rekonstrukci letního areálu koupaliště a použití zbylých peněz z úvěru na rozvoj bydlení a infrastruktury pro místní spolky. Na naše výzvy k jednání o této variantě ostatní zastupitelé nereagovali. Za těchto podmínek a zvážení všech pro a proti jsme návrh nemohli podpořit. Návrh byl přijat poměrem 20 pro, za Pro Kyjov hlasovali 4 proti, 2 se zdrželi. Odpovědnost za toto rozhodnutí tím nese současná koalice v čele se starostou.

Slibuje-li město občanům aquapark přes dvacet let, měl už dávno stát. Nyní mají být priority jinde.  V oblasti bydlení Kyjov setrvává u pohodlné strategie podpory soukromých developerů, kterým jde logicky primárně o zisk a při prodeji nemovitosti se tím pro zájemce významně zvyšuje cena. Výmluva, že s bydlením je potíž všude, také neobstojí. Změnu může přinést pouze koncepční a nepopulistickou strategie na dobu delší než horizont příštího volebního období.

Jaká je tedy odpověď na otázku v titulku? Vše ukáže čas. Financováním aquaparku se však vedení města na dlouhá léta vzdalo příležitosti ve vlastní režii řešit nedostatek bydlení a úbytek obyvatel.

zastupitelé za Pro Kyjov, z.s.

Scroll to top