Program

Kyjovská náplavka, boj se suchem, pestřejší krajina v okolí Kyjova

Vyjednáme vybudování kyjovské náplavky – zelené relaxační zóny s vodními prvky a pobytovými plochami podél Kyjovky (od parku po ulici Jungmanova) a revitalizaci Kyjovky ve volné krajině.  Prosadíme realizaci Strategického plánu boje se suchem a přívalovými srážkami a Generelu pro boj se suchem. Zajistíme dostupnost volné přírody ve všech směrech z Kyjova, vyjednáme obnovu...

Zdvojnásobíme rozpočet pro sportovní kluby, kulturní spolky a aktivní jednotlivce

Na podporu spolkového života vyčleníme alespoň 16 mil. korun ročně (dvojnásobek oproti stávajícímu stavu) – za malé peníze tím Kyjov získá bohatý společenský, sportovní a kulturní život, každá tímto způsobem vynaložená koruna se občanům i městu vyplatí a vrátí několikanásobně. Vytvoříme koncepční materiál kulturního rozvoje města na několik let dopředu (užší spolupráce organizátorů s...

Nová lesní školka, školní psycholog a pomoc ředitelům škol s dotacemi

Zajistíme financování členů školních poradenských pracovišť pro každou základní školu v Kyjově (např. školní speciální pedagog, školní psycholog, školní asistent či sociální pedagog). Zřídíme místo koordinátora mediální gramotnosti pro kyjovské školy a jejich učitele. Budeme podporovat alternativní možnosti vzdělávání pro naše děti a vnoučata (podpora soukromých škol, poskytnutí prostor za zvýhodněné nájemné). Zřídíme městskou...

Karta Kyjovjáka plná výhody pro kyjovské občany

Na kartu bude mít nárok každý občan Kyjova, s možností prodloužení každý rok. Držitel karty bude mít nárok na slevu na MHD, pro děti do 15 let a seniory bude MHD zdarma. Držitel karty bude mít slevu na obědy ve školních jídelnách, na kulturní akce pořádané městem, na knihovnu, ZUŠ, kroužky ZŠ a DDM...

75 nových míst pro seniory v domech s pečovatelskou službou do 10 let

Ve spolupráci s krajem najdeme prostor a peníze pro výstavbu nového domu s pečovatelskou službou. Do 10 let vytvoříme minimálně 75 nových míst pro seniory. V bezprostřední dochozí vzdálenosti od náměstí postavíme sdílené bydlení pro seniory. S okolními obcemi z kyjovského ORP, pro které je Kyjov spádovou obcí, vyjednáme navýšení finančního příspěvku na zaplacení...

Postavíme přes 100 městských bytů do 10 let

Město bude samo financovat menší projekty rozvoje bydlení (výkup a opravy jednotlivých bytů a domů). U větších projektů vyjedná s investory spoluúčast na výsledku (vyjednání podoby projektu výhodné pro město, předání části bytů do majetku města). Zajistíme obnovu městského bytového fondu....