Prohlášení na podporu ohrožených komunálních politiků

Na základě našeho návrhu bylo do programu zasedání zastupitelstva (8. 6. 2020) zařazeno následující prohlášení.

„Tři naši kolegové, politikové na komunální úrovni, čelí ohrožení ze strany Ruské federace, a musela
jim proto být přidělena policejní ochrana. Jde o starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, který nechal
přesunout sochu kontroverzního ruského vojevůdce Ivana Koněva do depozitáře, dále o pražského
primátora Zdeňka Hřiba, jehož úřad nechal náměstí před ruskou ambasádou přejmenovat po
zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi, a nakonec o starostu pražské části
Řeporyje Pavla Novotného, který ve své obci nechal odhalit pomník vlasovcům.

Nemusíme nutně souhlasit s názory a postupy těchto tří kolegů, přesto považujeme za velmi důležité,
aby v naší zemi, hlásící se k demokratickým principům, nebylo nikomu upíráno právo na svobodu
projevu. Je nepřípustné, aby politikovi na komunální úrovni bylo vyhrožováno ze strany cizí mocnosti.
Je nepřípustné, aby se v takovém případě vrcholní političtí představitelé státu v čele s prezidentem
republiky za tyto politiky jednoznačně nepostavili a jednání ruské strany veřejně neodsoudili.
Zastupitelstvo města Kyjova vyjadřuje svou solidaritu a podporu těmto třem pražským komunálním
politikům.

Zastupitelstvo města Kyjova žádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby důrazně upozornilo Ruskou
federaci na nepřípustnost takového jednání.
Zastupitelstvo města Kyjova žádá prezidenta České republiky Miloše Zemana, aby přehodnotil své
proruské postoje, a aby bránil demokratické principy a důrazně vyjádřil podporu těmto ohroženým
politikům.

Zastupitelstvo města Kyjova doporučuje předsedovi Svazu měst a obcí České republiky Františku
Luklovi, aby toto prohlášení projednal a podpořil i na úrovni SMOČRu.“

Zpracoval Marek Čmelík, předkládají zastupitelé za ProKyjov

Scroll to top