Prosazujeme objektivní a vyvážené Kyjovské noviny

Kyjovské noviny jsou zdarma distribuovány do všech domácností v Kyjově. Jejich vydávání je financované městem, jejich cílem je informovat o činnosti orgánů města, ale také obecně o dění v Kyjově. Jde o tzv. radniční periodikum. U tohoto typu média je důležité, aby přinášelo objektivní a vyvážené informace tak, aby si všichni zdejší občané mohli vytvořit ucelený názor na činnost města a jeho orgánů. Tato povinnost vydavatele vyplývá i z tiskového zákona.

Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit, aby v redakční radě novin jakožto poradním a dozorčím orgánu zasedaly osoby nominované všemi subjekty v zastupitelstvu, tedy i zástupci opozice. Redakční rada by se nyní také měla skutečně a pravidelně scházet.

Dále jsme zjišťovali, zda existují pravidla pro přípravu a vydávání Kyjovských novin, která by určovala jasné a nestranné podmínky pro tvorbu obsahové náplně novin. Rovněž jsme ověřovali, z jakého důvodu jsou noviny některým domácnostech doručovány se zpožděním, nebo vůbec. Dobrou zprávou pro nás je, že zmíněná pravidla pro přípravu budou vydána a s dodavatelem novin bude město hledat spolehlivější způsob distribuce.

Důležitému tématu místních médií se budeme věnovat i nadále.

Scroll to top