Rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení

Cíl

Mediální gramotnost a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století.

Anotace

Ještě před pár lety bylo cílem mediální výchovy naučit děti kriticky vyhodnocovat články v tištěných novinách, časopisech a pořady v televizi. Pak do hry vstoupila online média a svět médií se zkomplikoval. Ale to nebylo vše. Dnes většinu informací lidé nacházejí na sociálních sítích, přičemž zdroje jsou velmi nepřehledné, ve veřejném prostoru je obrovská změť hlasů a všechny se tváří kvalifikovaně. Média každodenně přinášejí spoustu zkreslených zpráv a dezinformací, kterým nejenom žáci a studenti slepě věří. Nabýt mediální gramotnosti, tedy umět kriticky zhodnotit informace a jejich zdroje, je stále náročnější. Nicméně v dnešní době nesmírně důležité.

Jak?

Město jako zřizovatel základních škol musí:

  • podpořit učitele k sebevzdělávání nejen v rámci mediální výchovy
  • navrhnout ředitelům vytvoření pozice tzv. koordinátora mediální výchovy a dohlédnout na kvalitní proškolení
  • pomoct zorganizovat besedy, workshopy s odborníky a zapojit se do projektů
  • výše uvedené finančně podpořit

Odkazy

https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=48

https://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-ucit-medialni-vychovu-se-nedari/

http://www.detiamedia.cz/art/1441/co-je-medialni-gramotnost.htm

http://zvolsi.info/

Garanti

Radek Klech

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top