Spokojení učitelé

Cíl

Supervize pro učitele

Anotace

Učitelská profese, která často pracuje se vztahem a emocemi, je velmi náročná na duševní zdraví. Proto by měli mít učitelé k dispozici odbornou podporu od profesionálů (psychologů) v podobě supervize. Její podstatou je rovnovážný vztah, jde o vzdělávací aktivitu, o cestu k sebepoznání a jeho prostřednictvím k zlepšení práce ve vztahové rovině. Předpokladem samotné supervize je její naprostá dobrovolnost. Jedná se vlastně o psychohygienické opatření, prevenci vyhoření.

Supervize ve školách pomáhá všude tam, kde se objevují vztahové problémy, výchovné problémy, kde si nevědí rady s některými dětmi, kde dochází k problémům mezi samotnými učiteli. Pomůže i při podezření na mobbing a bossing. Předpokladem je však vzájemná důvěra a ochota o problému mluvit a hledat řešení.

Jak?

Poskytnout školám volnou ruku a finanční prostředky pro využití služeb supervizorů.

Odkazy

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/17755/SUPERVIZE-PRO-UCITELE-JAKO-CESTA-K-RESENI-NAROCNYCH-SITUACI.html/

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=2417&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d

Garanti

Zdeněk Zálešák

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top