Starostovy manipulace a házení odpovědnosti na druhé

V březnovém čísle Kyjovských novin se do mě zhurta pustil starosta Lukl – když jsem ho nachytal při lži o údajně neexistujícím půlmiliardovém dluhu – že prý jsem lenoch a nic nedělám.

Na obrázku na konci článku je zvýrazněno tvrzení pana starosty v jeho reakci na náš březnový článek. Má asi budit dojem, že za megadluh a vymírání Kyjova mohu já, Petr Valihrach.

Proto dle svého slibu sepisuji seznam návrhů a doporučení, které jsem za dobu působení dával v oblasti bydlení a urbanismu já sám nebo ostatní kolegové z Pro Kyjov. Vypsán je pouze zlomek návrhů, které jsou i písemně dohledatelné.

V rámci komise výstavby jsem já konkrétně navrhoval a inicioval:

 • Vypsání architektonické soutěže na areál bývalé mlékárny (KVU 19.11.2014)
 • Vypsání výběrové řízení na funkci městského architekta, buď jako stálého pracovníka nebo externího specialisty (KVU 17.12.2014, 18.3.2015, 15.7.2015)
 • Podporu cyklistiky – návrh cyklokoridoru na vytipovaných úsecích města (KVU 18.2.2015, 18.3.2015)
 • Návrh na úpravu veřejného osvětlení – rozčlenění ulic do zón s vhodnou chromatičností (KVU 19.11..2014, 21.1.2015)
 • Úpravu hlavních koridorů pro pěší – opravit nedostatky na hlavních pěších trasách, ochranu chodců pomocí drobných stavebních úprav. Úpravy hlavní trasy od autobusového nádraží přes náměstí až po vlakové nádraží (KVU 18.2.2015)
 • Návrh rozsahu činností, kterými by se měl zabývat městský architekt: organizací architektonických soutěží; koordinací a pomocí při zpracování strategických plánů měst; tvorbou veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře (KVU 18.3.2015)
 • Doporučení RM schválení vzniku oficiálního diskuzního fóra k využití areálu bývalé Mlékárny na webových stránkách města (KVU 15.07.2015)
 • Zpracování návrhu dopravního řešení v Boršově. Návrh byl za účasti zástupců města Kyjova a projektanta několikrát projednáván s občany Boršova (KVU 10.12.2015)
 • Návrhy na parkování – řešení problematiky parkování v centru města a jeho okolí (KVU 11.5.2016)
 • Spolupráci s městským architektem a projednávání konkrétních návrhů: Představení a podrobnější objasnění projektu oživení náměstí před kostelem a záměru rozvoje a úprav prostoru ČSAD. (KVU 21.3.2018)
 • Návrhy a připomínky k parkování v ulicích mimo centrum, jejich případné zjednosměrnění atp.(KVU 3.5.2017, 19.2.2018)
 • Návrh nedělat striktně jednosměrky, ale usměrnit dopravu a stání aut vymezením ploch se zákazem parkování sloužících jako výhybny (KVU 19.2.2018)

Na zastupitelstvu:

 • Navrhovali jsme ustavit výbor pro bydlení, zástupci všech stran se měli dlouhodobě a koncepčně věnovat tématice bydlení. Návrh byl koalicí zamítnut (ZM 12/2018)
 • Opakovaně jsme otevřeli otázku bydlení, ptali se na postup, výsledky, posuny a rozvoj lokalit (ZM 12/2018, ZM 6/2019, 12/2019, 3/2020, 6/2020, 6/2021, 12/2021)
 • Opakovaně jsme upozorňovali na vhodný urbanistický přístup a výhody a nevýhody satelitní výstavby a výstavby uvnitř města (ZM 3/2020, 6/2020)
 • Opakovaně jsme se dotazovali na fáze přípravy lokality Javorová, upozorňovali na slabiny projektu a vyzývali vedení města k vyjednání výhodnějších podmínek směny pozemků s investorem (ZM 6/2019, 12/2019, 6/2020, 9/2020, 3/2021, 12/2021)
 • Opakovaně jsme se zabývali lokalitou bývalé mlékárny a pivovaru, dali návrh na demolici a dočasné využití prostoru jako zóny pro aktivity a oddech občanů (ZM 3/2019, 4/2021, 12/2021)
 • Opakovaně jsme upozorňovali na rizika zaměření se na výstavbu krytého bazénu, vyčerpání většiny peněz z úvěru na bazén na úkor bydlení a na dlouhodobé důsledky tohoto chybného rozhodnutí (ZM 6/2019, 9/2019, 10/2019, výzva zastupitelům 4/2020 a ZM 6/2020, 9/2020, 6/2021)

V médiích, na sociálních sítích a našem webu jsme:

 • Veřejnost opakovaně upozorňovali na nedostatečnou pozornost věnovanou úbytku obyvatel ze strany města (KN 12/2018, 1/2019, 2/2020, 7/2021, 3/2022)
 • Opakovaně formulovali naše návrhy, vysvětlovali výhody a nevýhody jednotlivých forem bydlení a upozorňovali na příležitosti bydlení uvnitř města (KN 12/2018, 1/2019, 2/2020)
 • Upozorňovali na rizika investice do aquacentra na úkor bydlení (KN 10/2019, 12/2019, 7/2021)

Vše lze dohledat:

Pokud návrhy starosta František Lukl ignoroval nebo dokonce zavrhl protože jsou z dílny opozice, svědčí to především o jeho (ne)schopnosti a (ne)vůli Kyjov skutečně rozvíjet. Tím spíš, že kdyby skutečně chtěl, měl za 17 let v čele Kyjova v dobách výjimečné ekonomické prosperity s většinou 19 z 27 zastupitelů a nekolikasethlavým úřednickým aparátem za zády těžko opakovatelnou příležitost vše realizovat.

Přeju panu starostovi, a tím i celému našemu městu, aby samospráva uměla brát dobře míněné návrhy opozice vážně. Nemusí samozřejmě hlasovat pro každý náš návrh, ale vedení města v čele se starostou by v něm mělo hledat to, co je pro nás všechny dobré. Svým lhaním o tom, že prý jsem nic nenavrhl spíš starosta jen ukazuje, že už není v Kyjově přítomen mentálně a s ohledem na jeho angažmá na kraji asi už ani fyzicky. Vzhledem k obří sekyře, kterou vloni pro Kyjovjáky zaťal v bance na bazén, to není dobře.

Petr Valihrach

Scroll to top