Systémová podpora sportu dětí a mládeže

Cíl

  • Vytvořit atraktivní prostředí sportovišť
  • Provázanost škol, sportovních a zájmových spolků v rámci prevence proti závislostem
  • Pomoci sportovním klubům čerpat podporu z dodací a grantů

Anotace

Sport chápeme jako prevenci proti závislostem (drogy, alkohol, elektronická závislost). Proto považujeme za programovou prioritu systémovou podporu sportu dětí a mládeže. Cílem není pouze výchova profesionálů, cílem je vytvořit prostředí, v kterém budou děti a mládež rády sportovat.

Většina sportovních organizací není schopna financovat svůj provoz z vlastních příjmů, proto musí využívat dotací a grantů. Sportovních organizace jsou závislá na pronajatých, nebo zapůjčených sportovištích.  S rozvojem sportu je kapacita sportovišť nedostatečná a nevyhovující nárokům moderního sportu.

Jak?

  • Spolupráce orgánů města se sportovními organizacemi zaměřená na možnosti získání dotací a grantů z veřejných rozpočtů.
  • Stanovení kritérií pro granty poskytované městem – prioritu by měla mít podpora dětí a mládeže.

Garanti

Radovan Löffler
Petr Vala

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top