Tvořit kvalitní městskou architekturu

Cíl

Každá úprava veřejného prostoru má rozšířit nabídku možností jeho využití, posunout jeho potenciál, nalákat širší okruh obyvatel k pobytu a provozování rozličných činností. Pouze rekonstrukce a udržení stávajícího stavu je nedostačující. Primárním hlediskem musí být lidské měřítko. Řadu úprav a jejich reálný přínos lze otestovat jednorázovými akcemi.

Anotace

Veřejný prostor je třeba nejen udržovat. U každé investice do jeho úpravy musí být vzaty v úvahu současné trendy i potenciální vývoj do budoucna. V opačném případě je třeba opakovaně vynakládat prostředky na úpravy prostor, které neplní svůj účel. Nebo je, v horším případě, ponechat ve stávajícím stavu.

Již několik let se diskutuje o přesunu parkoviště z Masarykova náměstí. A to od jeho obnovy uběhlo teprve patnáct let. Rekonstrukce třídy Palackého a ulice Nerudovy zvýšila počet parkovacích míst, ke komfortu chodců a cyklistů však nepřispěla. Nábřeží Kyjovky mezi gymnáziem a ulicí Dobrovského bylo zalito asfaltem, zpřístupnění řeky a vytvoření náplavky je v nedohlednu. Kilometry chodníků přerušovaných vjezdy pro auta s nebezpečným sklonem pro chodce zde zůstanou další desetiletí.

Přístup k úpravám je nutné změnit, chceme-li, aby byl Kyjov skutečně městem myslícím především na své obyvatele.

Jak?

  • Pořádat jednorázové nebo periodické akce (neděle bez aut na náměstí, částečné uzavírky náměstí v některých dnech).
  • Při rekonstrukci komunikací dbát na zlepšení podmínek zejména pro chodce a cyklisty (širší chodník, samostatný pruh pro cyklisty).
  • Soustředit se na vytvoření nabídky, teprve poté následuje vyšší využití veřejného prostoru lidmi.
  • Vytěžit potenciál existujícího prostoru – např. kyjovská náplavka.

Garanti

Petr Valihrach
Lukáš Fridrich

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top