Úbytek obyvatel v Kyjově: Co s tím?


Přednáška, ve které se na základě výkladu statistických dat hledají odpovědi na tyto otázky:

  • Proč se město Kyjov trvale vylidňuje a populace rychle stárne?
  • Co tento vývoj znamená pro kyjovské občany dnes a v budoucnu?
  • Jak tento negativní trend zastavit?

Hlavní část připravil a prezentoval doktor katedry ekonomické statistiky na VŠE Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Dále se k tématu vyjádřili členové spolku *.PRO KYJOV Roman Kouřil a Petr Valihrach.

Stáhnout prezentaci v PDF

Doplnění k připomínce v diskuzi


Pan místostarosta Kuchař upozorňoval na to, že i jiná města v okrese Hodonín (konkrétně Dubňany, Strážnice, Veselí nad Moravou a Hodonín) mají klesající tendenci a že klesá počet obyvatel v celém okrese Hodonín. Níže tedy přikládáme dodatečnou analýzu vztahující se k řešené problematice:

„Nedalo mi to a podíval jsem se na dané hodnoty ještě jednou a pokusil jsem se zanalyzovat pozici Kyjova a vybraných měst a zjistil jsem následující:

  • pokud bychom vybrali srovnávací základnu rok 1988 (stav k 1.1.), pak do dnešního dne (poslední data za rok 2016) klesl počet obyvatel v Dubňanech o 222 (-3,4 % populace), Strážnici o 592 (-9,5 % obyvatel), Veselí nad Moravou o 1455 (-11,5 %), Kyjově o 1795 (-13,6 %). Hodonín je složitěji srovnatelný, protože v roce 1985 pod něj byl zařazen Rohatec a Lužice, ale v roce 1990 a 1991 byly tyto obce opět vyjmuty, jednalo se tehdy o přibližně 5700 obyvatel (3.200 Rohatec a 2.500 Lužice), pokud tedy tuto změnu ignorujeme (nebudeme s tímto obyvatelstvem počítat), pak počet obyvatel Hodonína klesl o 2.755 obyvatel (-10 % populace)

  • pokud bychom vybrali srovnávací základnu rok 1997 (opět stav k 1.1.), pak do dnešního dne klesl počet obyvatel v Dubňanech o 33 (-0,5 %), Strážnici o 497 (-8 %), Veselí nad Moravou o 1401 (-11 %), Kyjově o 1385 (-10,5 %), Hodoníně o 3.545 (-13 %)

Ze srovnání vyplývá, že Kyjov je ve srovnání s ostatními městy v regionu buď nejhorší (srovnávací základna 1988) nebo při srovnání s rokem 1997 2.-3. nejhorší (Veselí nad Moravou má hodnotu na úrovni Kyjova, horší je pouze Hodonín).

Myslím, že hodnoty v žádném z měst nejsou lichotivé, ale rozhodně bych tím neomlouval pozici Kyjova a je na místě začít podnikat kroky, aby byl minimálně na druhé straně onoho spektra.”

Petr Mazouch