Vizuální smog & byznys: Přednáška Veroniky Rút Novákové v Kyjově

Zveřejňujeme záznam přednášky Veroniky Rút Novákové o vizuálním smogu a byznysu, která se konala 6. 4. v kyjovské Pražírně. Akce nakonec nebyla tematicky omezena pouze na vizuální smog. Diskuze s Veronikou byla velmi inspirativní a přinesla spoustu podnětů pro oživení jádra Kyjova. Postřehy a doporučení z akce dáváme dohromady a budeme s nimi pracovat.

V každém případě bychom už nyní rádi uvedli, že neusilujeme o nadbytečnou regulaci. Naopak, jde o to, jak obchodníkům usnadnit vlastní kvalitní prezentaci, komunikaci s úřady a potažmo zvýšit zisk. Z promyšlené a koncepční prezentace podnikatelů by mohli těžit jak oni sami, tak celé město díky příjemnějšímu prostředí a větší atraktivitě pro obyvatele i turisty.

Stručný obsah přednášky:

V první části Veronika mluví o práci grafické designérky, svých zkušenostech s designem obchodů a jak to všechno souvisí s vizuálním smogem.

V druhé části představuje svou práci pro Brno-střed, jejíž výstupem je Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, za který byla oceněna prestižní cenou Czech Grand Design 2018.

V třetí části se pak věnuje vizuálnímu smogu v Kyjově, kde na konkrétních příkladech zasazuje téma do kontextu a taktéž naznačuje potenciály zlepšení a rozvoje.

Scroll to top