Využití prostoru pro kulturu

Cíl

Rekonstrukce prostoru Klubu Nětčice u Jančovky.

Anotace

Prostor u Jančovky, bývalý rockový, a později jazzový klub, měl v Kyjově velký význam pro alternativní žánry a nezávislou kulturu. Bylo to jedno z míst, kam chodili lidé pravidelně za zábavou, a místo tak rozšiřovalo pestrost kulturní nabídky v regionu. Přestože město tento prostor koupilo a investovalo do něj více nemalé prostředky, budova dále chátrá a její využití je minimální – vzhledem k původním záměrům provozovatelů. Přitom náprava by mohla být jednoduchá: investovat finance do majetku města, aby budova splňovala alespoň minimální požadavky pro hudební a jiné produkce. Dále pak kvalitní zajištění provozu a stanovení jasných mantinelů programu Klubu.

Jak?

Převzetí provozu Klubu Nětčice městem, dostatečné investice do opravy vnitřních i vnějších prostor, zařazení programu Klubu do celkové dramaturgie kultury v Kyjově.

Garanti

Petr Valihrach
Roman Kouřil

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top