Z jednání finančního výboru – rozpočet Kyjova na rok 2021

V pondělí proběhlo jednání finančního výboru týkajícího se rozpočtu města Kyjova. Přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího, co se na výboru projednávalo, v bodech:

 1. Kyjov je finančně zdravý a může si bezpečně půjčit až 400 milionů Kč.
  Díky pozitivnímu trendu v hospodaření města a levným penězům na trhu je vhodné, aby město investovalo do svého rozvoje.
  Názor Pro Kyjov: Město by mělo investovat i chovat se opatrně. Jako rozumné vnímáme investovat do rozvoje cca 200 milionů – a to jak do opravy stávajícího koupaliště, tak i do rozvoje projektů souvisejících s bydlením, jak vyplývá i z analýzy Střednědobý výhled rozpočtu města Kyjova.
 2. S výdaji na opravu koupaliště, resp. stavbu aquacentra rozpočet nepočítá.
  Na aquapark je vymezen v rozpočtu 1 milion korun, což jsou předpokládané náklady na úpravy projektu a přípravnou fázi. Zahájení stavby není v rozpočtu promítnuto. Předpokládáme tedy, že v roce 2021 se stavět nebude.
 3. Díky úbytku obyvatel město pravidelně přichází o nemalé peníze.
  Jak konstatuje analýza, díky úbytku 412 obyvatel za posledních deset let, město přichází o sdílené daňové příjmy ve výši cca 6 milionů korun ročně. Pokud bude Kyjov i nadále přicházet o své obyvatele, bude se to negativně promítat do jeho hospodaření.
 4. Na hospodaření bude mít negativní vliv epidemie COVID-19 a zrušení superhrubé mzdy.
  Tyto dva faktory v ovlivní v nejbližší době příjmy města ze státního rozpočtu.
 5. Město může pouze minimálně ovlivnit své příjmy, daleko více ovlivňuje výdaje.
  Přestože Kyjov hospodaří s přebytkovým rozpočtem, provozní saldo (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými náklady) není výborné, ale pouze dobré. Ačkoli v absolutních číslech byl rok 2019 rekordní (+67 mil. Kč), tak poměrově byl v hlediska ČR podprůměrný (Kyjov 21 %, průměr ČR 27 %). Jednoduše řečeno, běžný provoz (mzdy, energie, a další náklady bez investic) Kyjova je stále dražší.
 6. Město v minulých letech nadstandardně investovalo do svého majetku.
  Do revitalizace sídlišť a oprav komunikací Kyjov investoval peníze z prodeje městských bytů. Město tak využilo tyto peníze k údržbě stávajícího majetku, nikoli k vytvoření nového.
 7. Finanční výbor navrhl zastupitelstvu návrh rozpočtu ke schválení.
  Návrh rozpočtu naleznete online zde: http://www.mestokyjov.cz/03-rozpoctove-dokumenty/ds-1889
Scroll to top