Zasedání zastupitelstva: 10. 6. 2019

Tak jak je u nás zvykem, zveřejňujeme shrnutí ze zasedání zastupitelstva.

Omezení otevírací doby na části ulice Komenského

Zástupci obyvatel ulice Komenského popsali problémy s návštěvníky baru Garáž, kteří na ulici ruší do ranních hodin noční klid. Uvedli, že se již přes 2 roky dovolávají pomoci na nejrůznějších orgánech města. Stále jsou však nespokojení s tím, že město neudělalo nic, co by jim pomohlo situaci vyřešit. Obyvatelé dotčené lokality požádali, aby se hlasovalo o obecně závazné vyhlášce, která by omezila otevírací dobu podniků v konkrétní části Komenského ulice. Problematika vyvolala dlouhou debatu, kterou není možné jednoduše shrnout. Doporučujeme shlédnout videozáznam (http://bitest.videostream.sk/kyjov/archiv/20190610/index.html).

V rámci rozpravy jsme na základě našeho předchozího jednání s oběma stranami navrhli kompromisní variantu – zkušební období, během kterého by provozovatel sám omezil otevírací dobu a zajistil klid před svým podnikem. Starosta přislíbil, že hned následující den bude kontaktovat provozovatele baru a vyjedná konkrétní podmínky dalšího provozu. Bylo odhlasováno, že pokud dohodnutý postup nepovede ke zklidnění situace, starosta svolá mimořádné zasedání zastupitelstva, v rámci něhož bude hlasováno o obecně závazné vyhlášce omezující otevírací dobu.

Pozemky na Havlíčkově ulici (lokalita budoucí rezidence Javorová)

Právní zástupce města podal informace o průběhu jednání s Římskokatolickou církví ve věci vzájemného vyrovnání. Vzhledem k předchozímu nedostatečnému projednání formy vyrovnání ze strany města (dotace nebo dar) byl bod odložen na další zastupitelstvo, které bude po dalším kole jednání s církví.

Vodorovné značení na ulici Janáčkova

Kontrolní výbor došel k závěru, že došlo k pochybení a značení na ulici Janáčkova bylo vytvořeno bez potřebných povolení. Zastupitelstvo neodhlasovalo, aby Rada města Kyjova nařídila odstranění. Avšak bylo přislíbeno, že pokud příslušný úřad potřebné rozhodnutí nevydá, zajistí město nápravu stavu a značení odstraní. Nyní je tedy třeba vyčkat na výsledek správního řízení.

Manipulace s dřevem v Lesích města Kyjova a v TS Kyjov

Kontrolní výbor došel k závěru, že z důvodu doposud neexistující evidence nebyla vyloučena nelegální manipulace při samotěžbě dřeva v lesích, a poté také v prostorách Technických služeb Kyjov. TS již v návaznosti na zjištění výboru zavedly evidenci skladových zásob, zjednaly tedy nápravu z vlastní iniciativy. Zastupitelstvo potvrdilo závěr, že: „Nelegální manipulace se dřevem nebyla prokázána.”.

Informace z výboru vyvolala opět debatu o vhodnosti čtení dopisu na listopadovém zastupitelstvu. Opět doporučujeme shlédnout videozáznam.

Informace z výboru pro rekonstrukci koupaliště a výstavbu krytého bazénu

Do příštího jednání zastupitelstva budou k dispozici veškeré materiály nutné pro konečné rozhodnutí, zda bude město investici realizovat – hlavně jde o přesnou kalkulaci nákladů na výstavbu, rozsah technologií a samozřejmě kalkulaci provozních nákladů a odhadových příjmů.

Lukáš Fridrich vyjádřil svůj postoj k bazénu – za současného stavu podporuje variantu rekonstrukce koupaliště bez krytého bazénu. Diskuse o této možnosti by neměla být ukončena, zastupitelé mají rozhodnout až na základě podrobných podkladů k oběma alternativám. Také se dotázal ostatních zastupitelů, zda jsou přesvědčeni, že budování krytého bazénu je opravdu jedinou variantou a absolutní prioritou. Někteří zastupitelé se vyjádřili, že jde i pro ně opravdu stále o otevřenou otázkou a že blíže se i tomuto budou věnovat na zvláštním zastupitelstvu.

Redakční rada Kyjovských novin

Zeptali jsme se, jak na jednání Rady města Kyjova dopadl náš návrh na změnu složení redakční rady – tedy jeden zástupce z každého subjektu v zastupitelstvu. Dostali jsme odpověď, že tento náš návrh projednali a navrhované změny budou provedeny. Radě jsme dali podnět ke zpracování také pravidel pro zadávání reportáží TVS.

 

Scroll to top