Zasedání zastupitelstva: 11. 3. 2019

Tak jako vždy zveřejňujeme shrnutí ze zasedání zastupitelstva. Tentokrát to nebude tak obsáhlé jako minule, částečně i proto, že dva důležité body týkající se výstupů Kontrolního výboru byly po dohodě se starostou kvůli procesním záležitostem přesunuty na příští zasedání.

Rekonstrukce koupaliště a výstavba krytého bazénu

Požádali jsme o popsání stávajícího stavu ohledně vývoje. Odpovědí je, že se připravuje projekt, připomínkuje vnitřní vybavení, řeší se dopravní situace a parkování v okolí a řešil se také výběr zdroje energií.

Dále jsem požádali předsedu příslušného výboru o dodání časové osy s posloupností konkrétních kroků, kdy se bude co realizovat a rozhodovat. Zajímá nás hlavně, kdy bude známa finální cena za realizaci, náklady na provoz a také výše odhadovaných příjmů, abychom mohli zaujmout jasné stanovisko k realizaci krytého bazénu. Odpovědí je, že bližší plán bude možné sdělit po dokončení územního řízení (31.3.), což je výchozí bod pro další akce. Pan starosta doplnil, že na příštím zastupitelstvu bude tématu věnováno více prostoru a bude přizván i architekt.

Odprodej obchodního prostoru na ulici Jiráskova (nároží u křižovatky s Nerudovou naproti Lidlu)

Petr Valihrach vyjádřil nesouhlas s odprodejem zmíněných obchodních prostor, protože město tímto krokem ztratí možnost ovlivňovat budoucí podobu domu. Vzhledem k poloze domu na hlavní tepně procházející městem a jeho velmi dobré viditelnosti to považuje za nešťastné a krátkozraké.

Výstavba dopravního hřiště na pozemku TJ Sokol Kyjov

Dotazovali jsme se, jak velkou část projektu pokryje dotace (2 miliony Kč) na výstavbu tohoto hřiště, respektive jak velkou částku bude muset město dofinancovat. Dostalo se nám odpovědi, že dotace pokryje více než 50 % nákladů, tedy, že celkové prostředky z městského rozpočtu nepřesáhnou 2 miliony Kč.

Druhý dotaz byl, co se stane po uplynutí 20 let, na kterou se sjednává právo stavby (město postaví hřiště na soukromém pozemku, vlastníkovi pozemku bude hradit 2.000,-Kč měsíčně). Pan starosta odpověděl, že se bude jednat dle občanského zákoníku, který tuto situaci řeší. Podle občanského zákoníku vlastník pozemku po uplynutí sjednané doby dá městu za stavbu náhradu ve výši poloviny její reálné hodnoty. Právo stavby také může být prodlouženo.

Zvolení / jmenování nové redakční rady Kyjovských novin

Podali jsme návrh na  zvolení / jmenování nové redakční rady Kyjovských novin, ve které bude zastoupen právě jedním členem každý politický subjekt ze zastupitelstva, který o to bude mít zájem. Naším záměrem je, aby složení redakční rady více odpovídalo výsledkům voleb.

Po projednání tímto úkolem pověřilo zastupitelstvo Radu města Kyjova, která se věcí bude zabývat. Tématu se budeme věnovat i nadále.

Budova staré mlékárny

Dotázali jsme se na aktuální stav řešení této lokality, neboť město má nemovitost v majetku již 4 roky a budova dál stojí a chátrá. Průtahy jsou prý způsobeny tím, že město čekalo na vypořádání majetkových záležitostí kolem bývalého pivovaru, aby se lokalita řešila komplexně. Otázkou také bylo, zda má město provést demolici samo, či to na doporučení městského architekta nechat až na případném investorovi / architektovi, aby se sám rozhodl, jak s chátrajícími budovami naloží.  

Rákosníčkovo hřiště

Vzhledem k podpoře, kterou město tomuto projektu projevilo, jsme měli dotaz, zda-li je vytipována případná lokalita pro jeho stavbu (hřiště totiž musí být 500 m od prodejny Lidl). Pan starosta odpověděl, že se nejprve setká s iniciátory soutěžní aktivity a možné umístění hřiště s nimi projedná. Následně mohou také rozpoutat debatu o umístění na Facebooku.

Scroll to top