Zasedání zastupitelstva: 25. 11. 2019

Celé zasedání se neslo spíš v duchu debaty, primárně o tématech, které se úzce týkají Bohuslavic. Mluvilo se o pozemkových úpravách, dostupnosti občanské vybavenosti (pošty a dalších podobných služeb), značení cyklostezky na Haluzice, přechodu u autobusové zastávky, nedodržování zákazu pálení listí a jiných (biologických) odpadů, odvozu odpadů, měření rychlosti, chodnících atd.

Probírala se i 2 větší témata, viz níže:

Podpora spolkové, kulturní, sportovní činnosti v Bohuslavicích

Městský architekt představil 2 možné investice, které by sloužily těmto účelům. V prvním případě se jedná o odkup Hospody u Vodičků s přidruženým kulturním sálem a jeho následnou rekonstrukcí, druhou možností je stavba zcela nového multifunkčního zařízení na zelené louce poblíž mateřské školy a tenisových kurtů. Dle jeho slov by investice do opravy sálu byla stejně vysoká jako výstavba budovy nové.

Vojta Kölbel popsal svůj původní záměr týkající se odkupu Hospody u Vodičků, za kterým stál hlavně obava z toho, že o starý sál Bohuslavice přijdou a z různých důvodů nové zařízení nevznikne. Pokud by se peníze na výstavbu našly a nic zásadního by realizaci nestálo, pak záměr postavit multifunkční zařízení podpořil.

Petr Valihrach vyjádřil názor, že by se mělo na výstavbu nového zařízení tlačit, protože pokud se Hospoda u Vodičků prodá soukromému subjektu, na dlouhou dobu nebude v Bohuslavicích žádný prostor pro pořádání kulturních akcí.

Hlasováním byl schválen závazek nejpozději do 30. 6. 2022 získat stavební povolení.

Osadní výbor

Znovu jsme popsali náš záměr zřídit osadní výbor, jaké byly motivace, a že nešlo pouze o sbírání politických bodů. Avšak protože vyplynulo, že není vůle pro vznik tohoto výboru, navrhli jsme, aby se místo toho začaly pravidelně (např. 4x ročně) konat setkání radního, který je garantem pro Bohuslavice, s předsedy spolků a jiných aktivních obyvatelů Bohuslavic.

Tento závazek byl zastupitelstvem odhlasován.

Scroll to top