Zasedání zastupitelstva: 29. 3. 2021

Tentokrát jednání vzhledem k epidemiologické situaci proběhlo online formou.

Vyrovnání s církví, rezidence Javorová

Dotázali jsme se na stav majetkového vyrovnání s církví v lokalitě plánované výstavby rezidence Javorová. Záležitost se řeší již déle než dva roky, toto téma otevíráme opakovaně. Dle informací od vedoucí odboru majetku stále probíhají jednání, věc by ale měla být projednána na dalším řádném zastupitelstvu.

Vyhláška k regulaci zábavní pyrotechniky

Radou byla předložena vyhláška, dle které má být na území Kyjova zakázáno používat zábavní pyrotechniku s výjimkou novoročních oslav. Nerespektování vyhlášky může být sankcionováno pokutou až do výše 20 tis. Kč. Vojta Kölbel navrhl, aby vyhláška výslovně stanovila výjimku pro drobnou pyrotechniku bez zvukových efektů (prskavky, fontány apod.).

Vyhlášku jsme podpořili, byla jednomyslně schválena s účinností od 1. 7. 2021.

Apelovali jsme na to, aby byla veřejnost řádně seznámena s obsahem vyhlášky. Také jsme se dotázali, zda město upustí od organizace novoročního ohňostroje. Město by mělo jít příkladem a občanům by mělo nabídnout vhodnější formu oslavy Nového roku. S tímto se vedení města ztotožňuje.

Úprava zásad poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova

Nově nebude možné o dotace žádat ze strany podnikatelů, u kterých se předmět dotace kryje s předmětem podnikání.

Volná rozprava

Dotázali jsme se na monitorování situace na autobusovém nádraží. Bude pořízena nová kamera namísto stávající nefunkční, monitorování se rozšíří i na prostor přilehlý k okolním domům, aby nedocházelo ke znečišťování.

Dotázali jsme se na možnost vybudovat chodník na ulici Luční (z ulice Nětčická směrem z kopce k pálenici). Jde o frekventovanou silnici, chybí infrastruktura pro chodce, řeší se dlouhodobě. Dle vedoucího odboru rozvoje je v plánu oprava ulice až k cyklostezce, chodník bude dobudován v rámci této akce. Musí být vyčleněny prostředky v rozpočtu.

Bára Lungová seznámila zastupitele s iniciativou Jsme fér, týkající se prosby o podporu manželských svazků pro stejnopohlavní páry. Město by mělo také brát v úvahu útlak neheterosexuálních lidí při navazování partnerství se zahraničními městy.

Palčivým problémem města jsou chemikálie zanechané v domě na ulici Komenského po protidrogovém zásahu policie a uvěznění vlastníka nemovitosti. Situace je právně složitá, probíhají jednání s vlastníkem i dalšími organizacemi. Hasiči budou usilovat o umístění detektoru kouře s napojením na operační středisko do budov, kde se nachází chemikálie. Nicméně situaci je třeba co nejrychleji vyřešit. Tomuto tématu bude věnován širší prostor na mimořádném online zastupitelstvu 12. 4. 2021.


Odkaz na videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=luW7bq9XJXg

Scroll to top