Zasedání zastupitelstva: 29. 4. 2019

Dnes se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva. Důvodem k zasedání bylo schválení úpravy již dříve vypracované dokumentace k žádosti o dotaci na regeneraci sídliště Zahradní. Šlo v podstatě o formální záležitost, protože projekt již má uzemní a stavební povolení a vypracovanou realizační dokumentaci. Samotná regenerace by v případě získání dotace mohla uskutečnit v příštím roce.

Hlasovalo se také o vytvoření rezervy 1 milion Kč na financování možné dekontaminace budovy, ve které byly v rámci razie na výrobce pervitinu nalezeny nebezpečné chemické látky. Město by případné náklady posléze vymáhalo po vlastníkovi nemovitosti.

Scroll to top