Zasedání zastupitelstva: 4. 4. 2022

Informace ke stavu realizace aquaparku

Proběhla prezentace Ing. Tesaře k finanční kondici města. Shrnul svůj dubnový článek v Kyjovských novinách. Místostarosta Daniel Čmelík odprezentoval aktualizované informace o aquacentru.

Místostarostu Čmelíka jsme vyzvali, aby kyjovské občany podrobně informoval o tom, co reálně dostanou za těch téměř 300 mil. Kč. Je matoucí, že jsou stále prezentovány původní vizualizace, které obsahují i zrušené části (např. výplavový bazén a ceremoniální saunu).
Zopakovali jsme, že predikce nezahrnují náklady na provoz (respektive počítají se ziskem), vybudování chybějících prvků a obnovu technického zázemí po deseti a více letech. Pokud by byly peníze využity např. na podporu bydlení, úvěr v této výši by nebyl problém. Pokud srovnáváme naklady na podobné projekty v jiných městech, je dobré uvést, že třeba Znojmo získalo na aquacentrum dotaci 90 mil. Kč od Národní sportovní agentury.

Návrh na zahájení jednání o zúžení na rekonstrukci letní části byl zamítnut. Bohužel tedy nezjistíme, zda by pro město šlo o výhodnější variantu.

Návrh na zpracování právní analýzy oznámení vyšší moci také neprošel. Daniel Čmelík uvedl, že by se jednalo o vyhozené peníze. Jsme přesvědčeni, že u největší investiční akce Kyjova za 300 mil. by šlo o rozumnou pojistku. Místostarosta také na základě ústní konzultace s právníky převzal garanci za to, že toto oznámení nebude mít vliv na vybudování aquacentra. To považujeme za velmi lehkovážný přístup.

Emotivní rozprava k aquaparku

V rozpravě se do nás emotivně pustilo vedení města i zastupitelé sedmadvacítky. Diskuse se týkala převážně našich článků a prohlášení na sociálních sítích. Situaci jsme ustáli, jasně a klidně jsme formulovali naše argumenty. Rozumíme tomu, že kritika je nepříjemná. Nejvíc v případě, kdy se zakládá na faktech. Pokoušeli jsme se o to mnohokrát, ale jinou formou na naše argumenty koalice neslyší a na výzvy ke společnému jednání nereaguje. Mrzí nás, že naše připomínky kolegové a kolegyně v zastupitelstvu berou často velmi osobně. Tak to rozhodně nemyslíme, jde nám přece všem o rozvoj Kyjova!

Za pozornost z této diskuse stojí domněnka Dana Čmelíka, že aquacentrum do Kyjova přiláká nové obyvatele. Považujeme to za velmi nepravděpodobné a hlavně nepodstatné. I kdyby to tak bylo, zájemci stejně nenajdou nemovitosti, protože v nabidce prostě nejsou. Zájem o bydlení v Kyjově je i bez aquaparku.

Založení obchodní společnosti spravující aquapark

Zastupitelstvo rozhodlo o založení obchodní společnosti Aquavparku Kyjov s. r. o., se základním vkladem 4 mil. Kč, jednatelem společnosti bude Daniel Čmelík. Návrh jsme nepodpořili.

Pomoc Ukrajině ve výši 3 mil. Kč

Zastupitelstvo schválilo vyčlenění 3 mil. Kč na pomoc Ukrajině. Prostředky budou využity na místě pro konkrétní pomoc.

Snížení počtu zastupitelů na 21

Po podzimních volbách bude mít zastupitelstvo 21 členů. Jejich počet bude snížen ze 27, lépe to odpovídá velikosti Kyjova a dojde k úspoře v rozpočtu. Návrh jsme podpořili.

Výzva starostovi k ukončení členství v expertním týmu Miloše Zemana

František Lukl je stále členem expertního týmu prezidenta. Nelíbí se nám, že je jméno starosty města Kyjova spojováno s Milošem Zemanem, který dlouhodobě špiní úřad prezidenta i ústavu. Posledním přešlapem bylo účelové omilostnění pana Baláka, odsouzeného za trestný čin.
I když ostatní zastupitelé vyjádřili nesouhlas s jednáním prezidenta, výzvu starostovi nepodpořili.

Podle ministerstva vnitra byl porušen zákon svoláním zastupitelstva na 4. 4. 2022

V souvislosti se zmatečným rušením a posouváním termínů zastupitelstva jsme se na Ministerstvu vnitra dotázali, zda je tento postup v souladu se zákonem.

Ministerstvo konstatovalo, že “svoláním zasedání zastupitelstva na den 22. března 2022, respektive 5. dubna 2022 došlo k porušení § 92 odst. 1 zákona o obcích” (tj. zasedání za více než 3 měsíce). Dále také konstatovalo, že “Mohou … vzniknout pochybnosti o fungování města a může rovněž dojít k narušení komunikace města s občany, jehož je zasedání zastupitelstva města nejvýznamnější formou.”

Celé stanovisko naleznete níže. Město je má také k dispozici. Věříme, že podobné zmatky se v budoucnu nebudou opakovat.

Programové dotace z rozpočtu města

Jako každý rok v tomto období došlo k rozdělení dotací z rozpočtu města pro žadatele z oblastí sportu, kultury, zájmových činností a sociálních služeb. Oproti roku 2021 se rozdělovaná částka snížila cca o 500 tis. Kč na 8 117 600 Kč (snížení se dotklo pouze sociální oblasti, ostatní položky zůstaly stejné jako předchozí rok) – z toho na podporu sportu 2 100 000 Kč, na podporu kultury 700 000 Kč, na podporu zájmových činností 300 000 Kč, na Minimální síť sociálních služeb v ORP Kyjov 4 617 000 Kč a na podporu návazných služeb v sociální oblasti 400 000 Kč.

Změny územního plánu

Zastupitelstvo odhlasovalo podněty ke změně v územním plánu obce. V lokalitách Bukovanská, Luční a dalších menších prostorech na území Kyjova má dojít ke změně účelu využití území pro výstavbu bydlení.

Parkoviště Mezi mlaty

Dotázali jsme se na výstavbu parkoviště v ulici Mezi Mlaty. Část občanů s výstavbou vyjádřila nesouhlas. Údajně šlo o iniciativu časti vlastníků bytů v této lokalitě.

Na pozici tajemníka končí Igor Kalix

Na pozici tajemníka městského úřadu končí Ing. Igor Kalix. Od 1. 4. 2022 bude řízením úřadu pověřen Mgr. Filip Zdražil a bude vypsáno nové výběrové řízení.


Odkaz na videozáznam: https://youtu.be/TROS4_K6lWE


Scroll to top